(ชมคลิป)จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 26 รายนอกพื้นที่ 24 ในพื้นที่ 4 รายเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย


วันที่ 23 ส.ค.64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้ายการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผ้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายอภิชาต สะบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเลย แถลงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวน 26 ราย มีผู้สียชีวิตอีก 1 ราย รวมผู้เสียชีวิต 10 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อในพื้นที่ 2 ราย และนอกพื้นที่ 24 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสมแล้วจำนวน 2,429 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 792 ราย หายป่วยกลับบ้านแล้ว 1,627 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 243 ราย โดยในวันนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นชาวอำเภอด่านซ้าย ผาขาว เอราวัณ วังสะพุง
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ตามที่พ่อค้าลอตเตอรี่ เดินทางมาเรียกร้องขอเปิดตลาดนัดลอตเตอรี่นั้น ทางจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ ซึ่งจะมีตัวชี้วัด มาตรฐานว่า ตลาดสามารถทำได้ทุกมาตรการหรือไม่ พรุ่งนี้คณะกรรมการจะมีการประชุม และอาจต้องลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง และเน้นย้ำขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่าง โดยจังหวัดจะพยายามกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมมากที่สุดเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนมา พร้อมกับขอให้บุคคลกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีน ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือ อสม. ในพื้นที่ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นกลุ่มแรกๆ ที่จะได้รับวัคซีน

ดำรงค์   รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย