หนองบัวลำภู-ศรีบุญเรืองโมเดล อำเภอต้นแบบกับมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ผวจ.ย้ำความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนต้องมาก่อน

เมื่อเร็วๆนี้ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง ภายหลังได้นำเรียนข้อมูลการดำเนินงานภายใต้มาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 4 ข้อให้นายชัยธวัช เนียมศิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทราบตามที่มีประชาชนได้ร้องเรียนถึงความเดือดร้อนกรณีรถบรรทุกน้ำหนักเกินแล่นผ่านถนนในหมู่บ้านชุมชน เพื่อหลบหลีกด่านตรวจบนถนนสายหลักทำให้ถนนในหมู่บ้านชุมชน ซึ่งเป็นถนนทางหลวงท้องถิ่นไม่สามารถรองรับน้ำหนักรถบรรทุกได้ ได้รับความเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ มีความลำบากในการเดินทางสัญจรไปมา และอาจเกิดอุบัติเหตุ นั้น

นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าที่ผ่านมาได้รายงานข้อมูลภายใต้มาตรการ 4 ข้อที่นายชัยธวัช เนียมศิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้สั่งการให้ทุกภาคที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกับอำเภอศรีบุญเรือง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ภายหลังได้มีการบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหา ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ โดยมีมติให้ตั้งด่านชุมชนเป็นจุดตรวจจุดสกัด อย่างพร้อมเพรียงกันทั้ง 4 ตำบล เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น พร้อมปล่อยแถวเพื่อตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ตำบลนากอก ตำบลยางหล่อ ตำบลโนนสะอาด และตำบลหนองกุงแก้ว มาอย่างต่อเนื่อง

พร้อมมีการรายงานสภาพปัญหา ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดตามอำนาจหน้าที่ให้จังหวัดทราบเป็นระยะรวมถึงสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการออกประกาศ ผอ.ทางหลวงท้องถิ่น ภายใต้ประกาศของตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรออกประกาศจำกัดรถบางชนิดวิ่งบนถนน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อบัญญัติอประกาศจำกัดรถบางชนิดวิ่งบนถนนทางหลวงท้องถิ่น พร้อมให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ควบคุมน้ำหนักจากกรมทางหลวง จัดชุดเฉพาะกิจพร้อมตาชั่งน้ำหนัก เพื่อออกปฏิบัติการสนับสนุนด่านชุมชนในการตรวจวัดน้ำหนักรถบรรทุกที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

นอกจากนั้นอำเภอศรีบุญเรือง ยังได้กำหนดจุดการจำกัดชนิดรถห้ามผ่านทาง มีมติกำหนด 15 จุด เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะเจ้าพนักงานจราจร ออกประกาศฉบับที่ 1/2562 เรื่องการห้ามรถบรรทุกตั้งแต่สิบล้อขึ้นไปเดินรถผ่านทางที่กำหนดฯ ลงวันที่ 28 มิ.ย.62 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดช่องทางจราจรจำกัดชนิดรถห้ามผ่านทางตามประกาศข้อ 11 และขึ้นป้ายประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ศรีบุญเรือง จัดชุดเคลื่อนที่เร็วสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้ง 9 จุดตั้งแต่เวลา 17.00 – 02.00 น. อปท. ทั้ง 5 ที่เป็นเส้นทางผ่านตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามประกาศเจ้าพนักงานจราจร

นายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวเพิ่มเติมว่าเนื่องจากเป็นการปิดช่องทางจราจรเป็นวันแรกผู้ขับขี่รถบรรทุกยังไม่ทราบ จึงมีรถบรรทุกผ่านเข้ามาบ้าง แต่ตรวจแล้วไม่มีน้ำหนักเกิน จึงแจ้งประกาศให้ทราบพร้อมจดรายละเอียดผู้ขับขี่และรถไว้แล้วปล่อยตัวไป เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.62 ที่ผ่านมาโดย ตำบลนากอก มีรถบรรทุกผ่าน 10 คัน ซึ่งเป็นรถที่ไม่มีน้ำหนักเกินและผ่านถนนเส้นนี้เป็นครั้งแรก เนื่องจากยังไม่ทราบเกี่ยวกับประกาศ จึงแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับประกาศดังกล่าว ผู้ขับขี่รับทราบและยินดีปฏิบัติตาม ตำบลยางหล่อ มีรถเปล่าผ่าน 3 คัน ตำบลหนองกุงแก้ว มีรถผ่าน 3 คัน เนื่องจากยังไม่ทราบเกี่ยวกับประกาศ และได้แจ้งเกี่ยวกับประกาศให้ทราบแล้ว ส่วนตำบลโนนสะอาดและตำบลหนองแก ไม่มีรถบรรทุกผ่าน

ทั้งนี้ อำเภอศรีบุญเรืองได้มอบหมายให้ สภ.ศรีบุญเรือง นำประกาศเจ้าพนักงานจราจรดังกล่าวไปแจ้งให้ผู้ประกอบการโรงโม่ทุกแห่งทราบภายในวันที่ 1 ก.ค.62 เพื่อแจ้งให้ลูกค้าหรือผู้ขับขี่รถบรรทุกทราบอีกทางหนึ่ง สำหรับสาเหตุที่รถบรรทุกใช้เส้นทางผ่านอำเภอศรีบุญเรืองเดินรถ เนื่องจากเป็นเส้นทางลัดผ่านไปยังจังหวัดต่าง ๆ โดยมีเส้นทางปกติที่ผู้ขับขี่สามารถเดินรถได้คือ ทางหลวงแผ่นดินไป อ.ชุมแพ ไปยัง จ.ขอนแก่น หรือทางหลวงแผ่นดิน ไป อ.เอราวัณ ไปยัง จ.หนองบัวลำภู

ซึ่ง นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับทราบและชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้รับผลกระทบและชุดเฉพาะกิจในการปฏิบัติงานครั้งนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ยกย่องให้อำเภอศรีบุญเรือง “ศรีบุญเรืองโมเดล”เป็นต้นแบบกรณีรถบรรทุกน้ำหนักเกินแล่นผ่านถนนในหมู่บ้านชุมชน ภายหลังผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความสำคัญความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเป็นอันดับต้นๆส่วนมาตรการแก้ไขกฏหมายและข้อปฏิบัติเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญในโอกาสต่อไป

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู