กฟส.ศรีบุญเรือง เกาะติดใส่ใจห่วงใยชุมชนและสิ่งแวดล้อม กระตุ้นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมโครงการใช้ไฟต่อเดือนไม่เกิน 230 บาท เนื่องในวันแห่งความรัก

หนองบัวลำภู – วันนี้(14 กพ.62) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายอดุลย์ มิตตัสสา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการ ชาวบ้านในตำบลนากอก จำนวน 9 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีบุญเรือง ใส่ใจห่วงใยดูแลชุมชน โดยมีนายวุฒิพงษ์ นิลนามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เป็นประธานเปิดโครงการกฟส.ศรีบุญเรือง ใส่ใจห่วงใยชุมชนและสิ่งแวดล้อม กระตุ้นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมโครงการใช้ไฟต่อเดือนไม่เกิน 230 บาท เนื่องในวันแห่งความรัก จากนั้นร่วมกันปล่อยขบวนรถออกปฏิบัติการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมภายในเขต9หมู่บ้าน
นายอดุลย์ มิตตัสสา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าเนื่องจาก นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ให้นโยบายการประชาสัมพันธ์องค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้ชุมชนได้รู้จักการทำงานของการไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น ในขณะที่นายภักดี วงศ์ษาพรม ผู้อำนวยการไฟฟ้า เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ก็ได้นำแนวทางดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ซึ่งในวันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีบุญเรือง ได้ลงพื้นที่ในตำบลนากอก เพื่อสร้างความตระหนักให้กับชาวบ้านได้ใช้พลังงานอย่างถูกต้องอย่างปลอดภัย ด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดผ่านในแนวถนนกับที่อยู่อาศัยของประชาชน อันจะเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการไฟฟ้า
และในวันนี้เช่นเดียวกันเป็นกระแส วันแห่งความรัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีบุญเรือง ตะหนักและเห็นความสำคัญของทุกชีวิตที่อยู่ในครอบครัวเชื่อมั่นและมั่นใจในการใช้ไฟฟ้า ในขณะที่รัฐบาลได้มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับสิทธิ์จากการใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อเดือน เพียงแต่ท่านสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางต่างๆเพียงครั้งเดียวทั้งผ่านคิวอาร์โค้ต การไฟฟ้าฯทั่วประเทศ หรือผ่านตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้า ซึ่งวันนี้มีประชากรในเขตพื้นที่มาใช้บริการช่องทางของสวัสดิการมากยิ่งขึ้น
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีบุญเรือง จะจัดกิจกรรมอย่างนี้ทุกๆเดือน สำหรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้ได้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เดือนต่อ 1 ครอบครัวเท่านั้น ซึ่งรัฐโดยกระทรวงการคลังก็จะโอนเงินคืนให้กับเจ้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสามารถใช้ได้กับการไฟฟ้าภูมิภาคทุกแห่งทุกสาขา ทั่วประเทศ
ในขณะที่ นางสาวจิตติยา กองสูง ชาวบ้านโนนเกษม ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู อีกหนึ่งชาวบ้านที่ได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีบุญเรือง ทั้งเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการอำนวยความสะดวกในด้านการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนและการบริการอื่นๆ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจและได้รับความปลอดภัยจากการใช้กระแสไฟฟ้าที่พาดผ่าน และอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้ต่อไป
ด้านนายวุฒิพงษ์ นิลนามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก กล่าวว่าขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลนากอก ที่ได้รับการบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีบุญเรือง ตั้งแต่การออกหน่วยมาให้บริการกับประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาแนะนำช่องทางการใช้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้าในครอบครัว และอยากจะให้มีกิจกรรมอย่างนี้ให้ครอบครัวทั้ง 23 ชุมของตำบลนากอกทุกๆปีจังหวัดหนองบัวลำภู