จังหวัดเลย ขอเชิญร่วมสืบสานตำนานอันยิ่งใหญ่ในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 มิ.ย.62 ที่ลานวัดโพธิ์ชัย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอด่านซ้าย นายเกียรติพงษ์ คชวงศ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งแระเทศไทย สำนักงานเลย นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเลย นายวิชัย ลาสอน ปลัดเทศบาลตำบลด่านซ้าย รักษาการเทศมนตรีตำบลด่านซ้าย ดร.ถาวร เชื้อบุญมี สภาวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย ร่วมกันแถลงข่าว เชิญนักท่องเที่ยว ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ สืบสานตำนานอันยิ่งใหญ่ในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2562 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย วัดโพนชัย และถนนแก้วอาสา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็น อัตลักษณ์ที่โดดเด่น ซึ่งมี “หนึ่งเดียวในโลก”

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเป็นประเพณีที่รวมเอา “งานบุญพระเวส”(ฮีตเดือนสี่) “งานบุญบั้งไฟ”(ฮีตเดือนหก) และ “บุญซำฮะ” (ฮีตเดือนเจ็ด) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน โดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย วัดโพนชัย และถนนแก้วอาสา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งงานประเพณีบุญหลวงจะมีขบวนแห่ที่สร้างสีสัน ความตื่นตา ตื่นใจ ด้วยท่วงทำนองจังหวะดนตรีที่สนุกสนานก้าวย่างที่เร้าใจของ“ผีตาโขน” อีกทั้งหน้ากากผีตาโขนมีเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นด้านของศิลปะการแต่งแต้มลวดลาย เน้นสีสันสดใส สวยงาม จึงทำให้เป็นจุดดึงดูดความสนใจ ของนักท่องเที่ยว

โดยในปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ชูนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมในส่วนของการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดี ในระดับท้องถิ่น ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรม ก็ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายโดยการใช้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมการบริการที่มีมูลค่าสูงและเทคโนโลยีการออกแบบ 5 สาขา ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น มวยไทย และประเพณีในการสร้างรายได้ โดยได้ผลักดันประเพณีการแสดงและเทศกาลต่างๆ ในท้องถิ่นให้ไปสู่ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ สำหรับผีตาโขนซึ่งเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียง และสืบทอดมาอย่างยาวนานเอกลักษณ์ของชาวด่านซ้าย ที่ได้มีการรวมเอาการแสดง หน้ากากนานาชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วม ด้วยทำให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการที่บอกเรื่องราว ความเชื่อในเรื่องของหน้ากากในประเทศต่างๆ และการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน ที่จะนำรายได้เข้าสู่ชุมชน

ด้านนางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอด่านซ้าย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานยังมีกิจกรรมตามประเพณี ที่น่าสนใจ อาทิ พิธีเบิกพระอุปคุต , พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน – เจ้าแม่นางเทียม , ขบวนแห่ผีตาโขน , ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน – เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสนนางแต่ง , พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส , ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง , พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน , พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน , พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พร้อมด้วยการแสดงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม งานศิลปะ และงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ต่างๆ จากชาวด่านซ้าย และชาวเมืองเลย และการแสดงดนตรีและแสดงโชว์ต่างๆ จากกลุ่มเยาวชน มหกรรมศูนย์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย และกิจกรรม “กินอยู่ อย่างคนด่านซ้าย” จำหน่ายอาหารพื้นบ้านของชาวอำเภอด่านซ้าย

นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการร่วมสร้างประวัติศาสตร์และร่วมสืบสานตำนานอันยิ่งใหญ่ จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม ในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2562 ที่อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย โทร.042811258 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โทร.042891266 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้าย โทร. 042810294 และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร. 042812812 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โทร. 042810601 สายด่วนวัฒนธรรม โทร.1765

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /
โทร..0819649747,042841216