หนองบัวลำภู-ทุบสถิติ ติดวันเดียว 10 ราย รวมยอดทะลุ 127 ราย

ทุบสถิติ ติดวันเดียว 10 ราย รวมยอดทะลุ 127 ราย 1 ใน 10 เป็นข้าราชการครู ผู้ว่าฯย้ำ ใครเดินทางเข้ามาต้องรายงานตัวผ่านระบบตรวจสอบหมอพร้อมหนองบัวลำภู ภายใน 2 วันหลังลงทะเบียนเสร็จสิ้น ลดการแพร่กระจายโรค
วันนี้(3 กค.64) ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค COVID-19 จังหวัดหนองบัวลำภู ถึงสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งวันนี้พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติมจำนวน 10 ราย (รายที่117-127) ในแต่ละรายมีภูมิลำเนาอยู่ใน อ.นากลาง 3 ราย อ.เมืองหนองบัวลำภู 3 ราย อ.ศรีบุญเรือง 3 ราย และ อ.โนนสัง 1 ราย ในส่วนของอำเภอนากลาง เป็นข้าราชการครูสอนที่โรงเรียนบ้านก่าน ตำบลฝั่งแดง อายุ 43 ปี ภูมิลำเนาอยู่ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
เป็นผู้พบเชื้อรายเดียวที่ไม่ได้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่จำนวน 130 ราย แต่ข้อมูลผลการตรวจเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงยังไม่ได้รับผลยืนยัน ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทำให้จำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – ปัจจุบัน จำนวน 127 ราย เป็นชาย 75 ราย หญิง 52 ราย อยู่ระหง่างการรักษา 45 ราย รักษาหายแล้ว 82 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต
ด้านนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าได้ให้นโยบายโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดหนองบัวลำภู รับคนหนองบัวลำภู ที่ป่วยหรือติดโควิด-19 กลับมารักษาบ้านเฮา แต่มีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติร่วมกันคือ ต้องเป็นคนหนองบัวลำภู ที่ป่วยและติดเชื้อไม่มีเตียงนอนรักษา ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกลับ ห้ามเดินทางด้วยระบบสาธารณะ ภายในรถให้แยกสัดส่วน ระหว่าง คนขับ ผู้ป่วยและผู้ร่วมเดินทาง ระหว่างการนำส่งต้องไม่มีการแวะพักระหว่างทาง และผู้ที่นำส่งและใกล้ชิดผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องกักตัว 14 วัน แต่อย่าลืมโทรมาบอกก่อนเด้อ 0972620828
พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดหนองบัวลำภู จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่ถูกกำหนดตามข้อกำหนดฯ(ฉบับที่ 24)ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564 และหรือผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน 14 วัน เข้ามาพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ให้ดำเนินการ โดยต้องรายงานตัวทันทีต่อกำนัน หรือ ผญบ.หรือ อสม.หรือ รพ.สต.หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code ต้องกักตัวที่พำนัก จนครบ 14 วัน หากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง อาจ ตรวจหาเชื้อเพื่อสอบสวนโรคต่อไปและเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ รวมถึงขอความร่วมมือทุกคนป้องกันตนเองตามมาตรการ D M H T T A อย่างเคร่งครัด แม่เมืองหนองบัวลำภู กล่าวย้ำด้วยความเป็นห่วง
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู