สหกรณ์ฯ ธกส.หนองบัวลำภู จำกัด เปิดโกดังเก็บข้าวเปลือกและมันเส้น จุ 500 ตัน ภายหลังสหกรณ์หนองบัวลำภู มอบเงินอุดหนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

สหกรณ์ฯ ธกส.หนองบัวลำภู จำกัด เปิดโกดังเก็บข้าวเปลือกและมันเส้น จุ 500 ตัน ภายหลังสหกรณ์หนองบัวลำภู มอบเงินอุดหนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ 2560-2561 จำนวน 2 โกดังมูลค่า 4,580,000 บาท

วันนี้ (21 มิ.ย.62) นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโกดังเก็บข้าวเปลือกและโกดังเก็บมันเส้น ขนาดความจุ 500 ตัน โดยมีนายกฤษฎา วรสถิตย์ สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู นายธรรมรัตน์ ยศเมฆ ผอ.ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายวิไล อินทรีย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า ธ.ก.ส.หนองบัวลำภู จำกัด นางสาวจุฑารัตน์ ชัยสงคราม ผู้จัดการ สกต.หนองบัวลำภู จำกัด ตลอดจนผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ประธานและผจก.สกต.ทุกอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโกดังเพื่อรองรับการซื้อและเก็บข้าวเปลือกและมันเส้นในครั้งนี้ ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.หนองบัวลำภู จำกัด ถนนหนองบัวลำภู-เลย ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

นายกฤษฎา วรสถิตย์ สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสืบเนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้โครงการสร้างปัจจัยพื้นฐาน เพื่อจัดสร้างโกดังสำหรับเก็บข้าวเปลือกขนาด 500 ตันจำนวน 1,477,000 บาท โดยสหกรณ์จ่ายสมทบ 10 % ต่อมาในปีงบประมาณ 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดงบก่อสร้างโกดังเก็บมันเส้น ขนาด 500 ตัน ด้วยงบอุดหนุน จำนวน 1,840,000 บาท สหกรณ์จ่ายเงินสมทบอีก 10 % รวมทั้ง 2 โครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,580,000 บาท ซึ่งทั้ง 2 โครงการได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำการเปิดโกดังรองรับพืชผลทางเกษตรและสมาชิก ตั้งแต่ต้นฤดูการผลิตปี 2561 เป็นต้นไป

ในขณะที่ นายวิไล อินทรีย์ ประธาน สกต. จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่าด้วยสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า ธ.ก.ส.หนองบัวลำภู จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2537 ปัจจุบันมีสมาชิก 43,625 ราย ในปีที่ผ่านมาสหกรณ์ได้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรประเภทข้าวเปลือก มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด คิดเป็นมูลค่ารวม 69 ล้านบาท ในเมื่อสหกรณ์ฯมีโกดังที่สามารถรองรับพืชผลทางการเกษตรของสมาชิกได้พร้อม ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสหกรณ์ รองรับนโยบายสำคัญตามโครงการของรัฐบาลได้ผลดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการชะลอการขายเปลือกนาปี ตลอดจนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน สนับสนุนและพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

Related posts