เมืองชัยภูมิ!!โชว์ผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” สินค้า OTOP ของดีเมืองพญาแล

“กอบชัย บุญอรณะ” ผวจ.ชัยภูมิ  สนองแนวพระราชดำริ “สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เชิญชวนชาวชัยภูมิ ร่วมประกวดผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เชิญชวน ผู้ประกอบการทุกท่าน ส่งผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เข้าประกวด โดยทุกคนสามารถส่งผ้าเข้าร่วมประกวดได้ 1คน ต่อ 1ชิ้นต่อประเภท รายละเอียดสอบถามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ทั้งนี้กำหนดประกวดระดับภาค และระดับประเทศ โดยจังหวัดจะรวบรวมผ้าส่งกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้กรมจัดประกวดต่อไป สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ ของจังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ รัฐบาลชวนประกวดผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า รากเหง้าจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าพื้นถิ่นไทยให้ดำรงคงอยู่ ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยการประกวดครั้งนี้ แบ่งเป็น 15 ประเภท ตามเทคนิคเอกลักษณ์ของผ้าประจำถิ่นของจังหวัดนั้นๆ แบ่งเป็น 2 ระดับ ระดับภูมิภาค ในช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2564 และระดับประเทศ ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 ระดับภาค กำหนดพื้นที่ดำเนินการในระดับภาค 4 ภาค 4 จุด ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2564)

ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ มีความก้าวหน้าการทอผ้าลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และมีแนวทางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพด้านผ้า ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนของทุกอำเภอ

#ผ้าไหมมัดหมี่ลายขอ​เจ้าฟ้า​สิริ​ว​ั​ณ​ณ​ว​รี​ฯ​ จากกลุ่มทอผ้าบ้านหนองดินดำ กลุ่มสตรีสหกรณ์​บ้าน​หนอง​ดิน​ด​ำ​ 0942579163​

******

#ผ้าขาวม้าลายแท่นทุ่งทอง ผ้าอัตลักษณ์ของอำเภอบ้านแท่น

******

#ร้านวราภรณ์ผ้าไทย นะคะรับตัดทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะคะ. 089-8485393

******

#ผ้าฝ้าย ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ จากกลุ่มทอผ้าในอำเภอแก้งคร้อ  สั่งซื้อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งคร้อ โทร : 089-376-2239

******

#ผ้าไหมมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ จากอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 0973176879 /0883536459

******

ขอบคุณกลุ่มผู้ประกอบการ ที่ทอและจำหน่ายผ้ามัดหมี่ ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
1.ร้านวิยดาผ้าไทย อำเภอจัตุรัส โทร.0819773591
2.เกศินีไหมไทย อ.บ้านเขว้า 081-9997938
3.ภาสินี พงษ์ศรี อ.บ้านเขว้า โทร.084-0376751
4.ประยัติ ผ้าไทย โนนเสลา ภูเขียว 081-0733258
5.ร้านขวัญใจผ้าไทย อ.คอนสวรรค์ 086-2221490​
6. กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านทุ่งแลนคา โทร 098-9637338
7.กลุ่มทอผ้าไหมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกะมังบ้านหนองหอย โทร 088-70803657
8.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง โทร 092-3254655
9.กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีแปรูปผ้าพื้นเมือง 099-3652629ภูเขียว
10.ร้านอัญชลีไหมไทย อ.บ้านเขว้า 084-4723311
11.กลุ่มอาชีพทอเสื่อกกและทอผ้ามัดหมี่บ้านโปร่งมีชัย โทร0933197178
12 วิไลวรรณ จิตตจำนงค์ อ.บ้านเขว้า 0895109147
13.กลุ่ม​สตรี​สหกรณ์​บ้าน​หนอง​ดิน​ด​ำ​ อ.ภูเขียว​ ภรณ์​สุรีย์​ สา​ท​แก้ว โทร 094-2579163​
14.กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัน ม.4 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภูมิ 097-3176879 ,088-3536459
15.ร้านทรงธิดาโอท็อปสาวบ้านแต้ 093-4320186
16.กลุ่มสตรีสหกรณ์​โนน​แต้ 063-3016935​
17.ร้านวราภรณ์ผ้าไทย อ.คอนสวรรค์ 089-8484393

ชมคลิป***การทอผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ..ณ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ และครัวเรือนนางแปลน การเขว้า บ้านบูรพา หมู่14 ตำบล บ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ

ดังนั้น การรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย จะก่อให้เกิดกระจายรายได้ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ จึงขอเชิญชวนชาวชัยภูมิ สวมใส่ผ้าไทยพื้นเมือง และสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ ที่ทอและจำหน่ายผ้ามัดหมี่ ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ของชาวชัยภูมิ

********************

ขอบคุณข้อมูล-ภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ข้อมูลดีๆจากเพจ # โอ้โห OTOP โอทอป ชัยภูมิ

+++++++

ชาตรี ทวีนาท ข่าว + ยศวิน รัตนโชต  บรรณาธิการข่าว