เลย-ทูตออสเตรียผู้แทนยูเซฟและคณะเยี่ยมศูนย์พัฒนาการเด็กปฐมวัยอำเภอเชียงคาน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 18 มิ.ย.62 ที่ศูนย์พัฒนาการเด็กปฐมวัย วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย ภายในเทศบาลตำบลเชียงคาน นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมสิงเสริมการปกครองท้องถิ่น นายพรชัย ถมกระจ่าง นำฯพณฯ ดร.เอวา ฮาเกอร์ นำเอกอัครราชทูตออสเตรียวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มยูนิเซฟ นายโทมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย นายฮักจ์ เดลาเน่ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นายรังสรรค์ วิบูลย์อุปถัมภ์ นักวิชาการกาศึกษา และนายธนาภรณ์ พีระปรีชา นักวิชาการด้านเด็กปฐมวัย เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม และสังเกตการณ์สอนศูนย์พัฒนาการเด็กปฐมวัย มีนายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน นายวิรัตน์ โพธิ์ชา ปลัดเทศบาลตำบลเชียงคาน คณะนายกเทศมนตรีในเขตอำเภอเชียงคาน ครู พนักงาน เทศบาลตำบลเชียงคานให้การต้อนรับ

เอกอัครราชทูตออสเตรียวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มยูนิเซฟ และคณะ เดินทางมาถึง ได้ขึ้นไปยังห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลเชียงคาน รับฟังรายงานสรุป กิจการ การดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่มีเด็กเล็กในสถานศึกษาจำนวน 65 คน คณะเดินสังเกตการสอน พร้อมพูดคุยกับผู้ปกครอง และรับการสะท้อนการมีส่วนร่วมของการเป็นผู้ปกครองโครงการฯ ซึ่งองค์การยูนิเซฟ ให้การสนับสนุนงบประมาณ และสนับสนุนจัดการอบรม ครูผู้สอน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /

Related posts