บึงกาฬ รอง ผอ.รมน.จ.บึงกาฬ เป็นประธาน กิจกรรมสานเสวนา ตามโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว

เมื่อเวลา 11.00น.วันที่ 18 มิ.ย.62 พ.อ.ยรรยงค์ แสงฮาด รอง ผอ.รมน.จ.บึงกาฬ เป็นประธาน กิจกรรมสานเสวนา ตามโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง ณ ศาลาประชาคม บ.หนองจิก ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จว.บ.ก. โดย มีหัวหน้าส่วนราชการ, ทหารจาก ร.13 พัน.3 ผู้นำชุมชน และประชาชนหมู่บ้านหนองจิก และหมู่บ้านใกล้เคียงร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และรับทราบปัญหาภายในชุมชน ซึ่งปัญหาสำคัญ เช่น ยาเสพติด เด็กแว้น และการใช้สารเคมีในการกำจัด ศัตรูพืช อีกทั้ง ให้ความรู้ศาสตร์พระราชา ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสวัสดิการ ของประชาชน พร้อมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และบริการตัดผมฟรีให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม.