ลูกจ้างโรงพยาบาลเมืองหมอแคนเข้าพบผู้ว่า จี้ให้สาธารณสุขจังหวัดยกเลิกคำสั่งเหมาจ่ายค่าตอบแทนพนักงานผู้ช่วยแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ

ลูกจ้างโรงพยาบาลเมืองหมอแคนเข้าพบผู้ว่า จี้ให้สาธารณสุขจังหวัดยกเลิกคำสั่งเหมาจ่ายค่าตอบแทนพนักงานผู้ช่วยแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐทั้ง 26 อำเภอ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายไพฑูรย์ กาสีชา ตัวแทนลูกจ้างสายสนับสนุนโรงพยาบาลของรัฐ พร้อมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลประจำอำเภอในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 110 คน ได้เดินทางเข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น แต่เนื่องจาก ผวจ.ติดภาระกิจ จึงได้มอบหมายให้ ดร.อลกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น มารับเรื่องร้องทุกข์แทน

 

นายไพฑูรย์ เผยว่า ลูกจ้างสายสนับสนุนโรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ พนักเปล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักขับรถ พนักงานซักรีด ฯ ซึ่งเป็นพนักงานที่มีความรู้ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ตามระเบียบแล้วจะต้องได้รับค่าตอบแทนทุกเดือน โดยการเสนอเบิกจ่ายจะต้องผ่านสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้เบิกจ่าย ซึ่งลูกจ้างไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตั้งแต่ปลายปี 2559 เคยทำหนังสือท้วงติงไป สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยนายแพทย์ สสจ.ได้สั่งชะลอการเหมาจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่าย และได้ทำเรื่องผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นแล้ว

ในการเข้ามาพบผู้ว่าราชการครั้งนี้ ทางกลุ่มต้องการให้ยกเลิกคำสั่งชะลอของสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งมีข้อเรียกร้องคือ 1.ต้องการขอ้เท็จจริงที่ว่า สสจ.ได้ส่งหนังสือไปกระทรวงหรือยัง ถ้าส่งไปเป็นเชิงหารือ หรือแนวทางที่ชัดเจน มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง 2. หนังสือที่ส่งไปยังกระทรวงสาธารสุขปี 2559 เหตุใดสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นไม่ดำเนินการตามหนังสือดังกล่าว ชะลอเพราะสาเหตุอะไร และ 3. ให้ยกเลิกคำสั่งชะลอ ของสาธารณสุขจังหวัด หากเป็นไปตามหนังสือสั่งการปี 2559  จึงขอให้ สสจ.ยกเลิกคำสั่งชะลอ อนึ่งการเบิกจ่ายขอให้เบิกจ่ายให้ครอบคลุมทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นในที่ประชุม ได้มีความเห็นว่า ทางพนักงานจ้างสายสนับสนุนฯ ส่งตัวแทนจำนวน 10 คน และ สาธารสุขจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมหาทางออกกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น. ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับ