มหาสารคาม-อดีตประธานสภาจังหวัดตักศิลามอบเวชภัณฑ์ป้องกันโควิต19


เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 21 เม.ย.2564 นายอัษฎา วนาทรัพย์ดำรง อดีตประธานสภาจังหวัดมหาสารคาม ได้นำ “แอลกอฮอล์ เจล” จำนวน 15,000 มล.ไปมอบให้กับ รพ.สต.บ่อใหญ่ , รพ.สต.หนองโก   และ รพ.สต.เปลือย ต.หนองโก อ. บรบือ จ.มหาสารคาม
จากนั้นได้เดินทางไปมอบ “แอลกอฮอล์ เจล” ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ จำนวน 75,000 มล. เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อีกจำนวน 14 แห่ง ของอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ต่อไป
นายอัษฎา กล่าวว่า ในภาวะวิกฤติโรคระบาดจากไวรัสโคโรน่า – 2019 “เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ” หนึ่งในหนทางป้องกันการติดเชื้อ “ไวรัสโคโรนา” หรือ “โควิด 19” คือการล้างมือ หรือการใช้ “เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ” เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส ด้วยความตระหนักที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงได้จัดทำ “โครงการธารน้ำใจต้านภัยโรคระบาด ขึ้นในการจัดหา” การมอบ แอลกอฮอล์เจล ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 17 แห่ง ของอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ในส่วนอำเภออื่นๆจะพิจารณาให้การส่งเสริมเวชภัณฑ์ ป้องกันฆ่าเชื้อโรคระบาดไวรัส โควิต 19 กันอีกต่อไป

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์  รายงาน