ขอนแก่น-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ จัดค่ายอาสาพัฒนา “กลิ้งเพื่อน้อง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ จัดค่ายอาสาพัฒนา “กลิ้งเพื่อน้อง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 สร้างสภาพแวดล้อมโรงเรียนและห้องเรียนให้เอื้อแก่การเรียนรู้

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดำเนินโครงการค่ายอาสาพัฒนา “กลิ้งเพื่อน้อง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562” ที่โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

โดยความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอาจารย์ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเฉลิมพล กิติกาญจน์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และประธานกรรมการ บริษัท แอมฟายคอนสตรัคชั่น จำกัด รวมทั้งได้รับความร่วมมือกับภาคเอกชนต่างๆ ในการสนับสนุนบริจาควัสดุ อุปกรณ์ และเงินทุนสนับสนุน การดำเนินโครงการนี้ด้วย

ด้านนายเฉลิมพล กิติกาญจน์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น กล่าวว่า โครงการค่ายอาสาพัฒนา “กลิ้งเพื่อน้อง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562” ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนายจรูญ ชาธรรมา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ นายปิยพงศกร ระดามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ ที่ให้การต้อนรับ เอื้ออำนวยสถานที่และร่วมดำเนินงานด้วย

มีนักศึกษาจากคณะสถาปัตกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 กว่า 100 คน รวมกลุ่มเป็นจิตอาสาทาสีอาคารเรียน ห้องน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เพื่อให้สร้างสภาพแวดล้อมบรรยากาศโรงเรียนและห้องเรียนให้เอื้ออำนวยเหมาะสมแก่การเรียนรู้ ในโอกาสนี้ ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกส่วน ที่บริจาควัสดุอุปกรณ์มาร่วมการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ บริษัท Beger, TOA, JOTUN, ICI HomeOne (อุบล), ไทยพิพัฒน์วัสดุก่อสร้าง(TPP) ร้านประตู UPVC -Green และร้านโอริ เป็นต้น

/////// แก่น ลำพอง ผู้สื่อข่าวอีสานเดลี่ จ.ขอนแก่น //////////////