ร้านตัดผมเมืองชุมแพ ใจบุญ จัดหน่วยจิตอาสาตัดผมให้ผู้ป่วยและญาติฟรี ที่โรงพยาบาลชุมแพ

นายณัฐพร นิลเพชร เจ้าของร้านตัดผม ร้านตัดผม แบงค์ เจมส์มี่ ที่ตั้งอยู่ที่ตลาดคูไซ เขตเทศบาลเมืองชุมแพ มีจิตอาสาที่น่าชมเชย นำทีมช่างตัดผมที่ร้านมาให้บริการตัดผมฟรี ให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ โดยตั้งจุดบริการบริเวณหน้าอาคารคลอดและผู้ป่วยใน

โดยในแต่ละครั้ง จะมีผู้ป่วยและญาติมารับบริการตัดผม 30-40 คน โดยนายณัฐพร นิลเพชรกล่าวว่า ตนเองมีความประสงค์จะช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ป่วยและญาติ ที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาล ถือเป็นผู้ที่มีความไม่สบายจากการเจ็บป่วย จึงอยากให้ความช่วยเหลือตามที่ตนเองมีความถนัด จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาตัดผมที่โรงพยาบาลชุมแพ อย่างต่อเนื่อง ตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากมาออกหน่วยบริการตัดผมที่โรงพยาบาลแล้ว ยังได้จัดหน่วยออกตัดผมฟรีที่โรงเรียนต่างในเขตอำเภอชุมแพ อำเภอภูผาม่าน อำเภอภูเขียว

แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ กล่าวว่า รู้สึกประทับใจ และขอบคุณ นายณัฐพล นิลเพชร เจ้าของร้านตัดผม ร้านตัดผม แบงค์ เจมส์มี่ ที่ได้มาร่วมช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยและญาติที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมแพ อย่างต่อเนื่อง เป็นการช่วยเหลือดูแลกันตามแนวคิดคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน และได้เชิญให้ ร้านตัดผม แบงค์ เจมส์มี่ ร่วมออกหน่วยบริการตัดผมแก่ประชาชน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่อำเภอชุมแพ จะมีกิจกรรมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เเละรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกด้วย