หนองบัวลำภู(ชมคลิป)กำนันตำบลนากอกพร้อมผู้นำ ร่วมมอบน้ำใจสงเคราะห์เกษตรกรผู้เคราะห์ร้าย


เมื่อเร็วๆนี้ .ณ บริเวณไร่นาส่วนผสมบ้านโคกล่ามของ นางจันทนา ก้องเสียง ราษฏรบ้านโคกล่าม ม.2 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายสุทัศน์ สุวรรณ กำนันตำบลนากอก ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ สุวรรณ ส.อบจ.เขต ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลนากอก และสารวัตรกำนันตำบลนากอก นายคำมูล หงษ์ทอง ส.อบต.นากอก และ อสม.บ้านโคกล่าม ร่วมกัน ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเยี่ยวยา และช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น เพื่อบำบัดทุกข์ กรณีแพะที่เลี้ยงไว้ในคอกบริเวณไร่นาสวนผสม เกิดไฟไหม้คอกแพะ ทำให้แพะที่อยู่ในคอกตาย อันเนื่องมาจากผู้ดูแลคอกแพะจุดยากันยุงแล้วเกิดลุกเป็นไฟลามไปในคอกแพะ เมื่อกลางคึกคืนวันที่ 10 มีค.64 ส่งผลให้แพะตายไป 9 ตัว และลูกในท้องแพะอีก 3 ตัวตายหมดทั้งคอก รวมมูลค่าความเสียหายร่วม 1 แสนบาท โดยนายสวรรค์ ก้องเสียง ผู้นำครอบครัวกล่าวขอบคุณที่นายสุทัศน์ สุวรรณ กำนันตำบลนากอก และในนามประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีบุญเรือง ขอบคุณผู้นำทุกหมู่บ้านที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและเยี่ยวยาในครั้งนี้
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู