ขอนแก่น-รพ.น้ำพองจัดพิธีรับมอบ “อาคารสิริธัมมาทร” โดยองค์อุปถัมภ์ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ที่โรงพยาบาลน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มีการจัดพิธีรับมอบ “อาคารสิริธัมมาทร” และงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีพระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เป็นองค์อุปถัมภ์ มี ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการรับมอบอาคาร มีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน มีพระครูสิทธิสารโสภณ เจ้าคณะอำเภอน้ำพอง นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพองนพ.วิชัย อัศวภาคย์ ผอ.รพ.น้ำพอง นายชัยยุทธ ศรีวิไลลักษณ์ ประธานมูลนิธิน้ำพองพัฒนาคุณภาพชีวิต และผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าและประชาชนเดินทางมาเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้ การจัดงานนี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีการจัดตั้งต้นผ้าป่าสามัคคีและรวบรวมปัจจัยจากส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนในอำเภอน้ำพอง และคณะบรรดาศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อสายทอง จากจังหวัดต่างๆ ร่วมงานด้วย โดย มีพระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานพิธีการทำบุญ เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 9 มิถุนายน 2562 นี้ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาต ประธานพิธีและคณะผู้มีเกียรติร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า จากนั้นเป็นพิธีรับมอบ “อาคารสิริธัมมาทร” และงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการถวายโล่เกียรติคุณให้หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ จากนั้นหลวงพ่อสายทอง ได้ทำการเจิมอาคารและปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ ร่วมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก และพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี

สำหรับ “อาคารสิริธัมมาทร” เป็นโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ห้องพิเศษ 6 ชั้น ราคา 200 ล้านบาท เกิดขึ้นจากความร่วมมือของโรงพยาบาลน้ำพอง มูลนิธิน้ำพองพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาสงฆ์อำเภอน้ำพอง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และพ่อค้าประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อลดความแออัดของผู้มารับบริการ โดยเฉพาะผู้ป่วยใน ที่มีอัตราการครองเตียง 163 คนต่อปี เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้มารับบริการได้รับความสะดวกสบาย ได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีบริการที่เท่าเทียมกัน สามารถเข้าถึงบริการเหมือนคนที่อาศัยในตัวเมือง จึงมีมติให้ระดมทุนจากทุกภาคส่วนในการก่อสร้าง และได้นำความไปกราบนมัสการหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ถึงสภาพปัญหาของโรงพยาบาลน้ำพองที่เกิดขึ้น ท่านได้เมตตาเป็นองค์อุปถัมภ์ในการก่อสร้าง และเริ่มวางศิลาฤกษ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2562 โดยไม่ได้พึ่งพางบประมาณจากทางราชการ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารว่า “สิริธัมมาทร” เป็นห้องพิเศษ 6 ชั้น 80 ห้อง ห้องบริการคลินิกผู้ป่วยนอก 1 ชั้น ห้องประชุม 1 ชั้น ทั้งนี้ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ได้มีดำริส่งมอบให้โรงพยาบาลน้ำพอง เพื่อเปิดให้บริการประชาชนต่อไป.

///////////////// แก่น ลำพอง ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น //////////////////