นครพนม-น้ำโขงแห้งกระทบลำน้ำสาขา นาปรังกว่า 300 ไร่ เริ่มขาดน้ำ


นครพนม น้ำโขงลดต่อเนื่องระดับต่ำสุดแค่เมตรกว่า ส่งผลกระทบลำน้ำสาขาสายหลัก น้ำอูน น้ำสงคราม ปริมาณน้ำต่ำ กระทบเกษตรกรทำนาปรัง เริ่มขาดน้ำกว่า 300 ไร่ ระดมเครื่องสูบน้ำเลี้ยงนาข้าว ยืดอายุข้าวนาปรัง แบกภาระต้นทุน คาดแล้งวิกฤติ เสี่ยงนาปรังเสียหายหนักกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ จ.นครพนม ในช่วงนี้สถานการณ์น้ำโขงยังวิกฤติ ลดระดับรวดเร็วต่อเนื่อง ถือว่าวิกฤติสุดในรอบ 2 -3 ปี ล่าสุดระดับน้ำโขง เฉลี่ยต่ำสุดที่ประมาณ 1 – 150 เมตร ส่งผลให้เกิดหาดทรายเป็นพื้นที่กว้าง หลายจุด นอกจากนี้ยังกระทบลำน้ำสาขาสายหลัก ลำน้ำอูน ลำน้ำสงคราม ที่ไหลผ่าน อ.นาหว้า อ.ศรีสงคราม และ อ.ท่าอุเทน ก่อนถึง ลำน้ำโขง มีปริมาณน้ำเก็บกักต่ำ ประมาณ 10 -20 เปอร์เซ็นต์ของความจุ บางจุดน้ำแห้งขอด เนื่องจากผลกระทบจากน้ำโขงแห้ง เริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่นาปรังของเกษตรกร ในพื้นที่ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ซึ่งเป็นพื้นที่ อำเภอหลักที่มีพื้นที่นาปรัง ในช่วงฤดูแล้งมากกกว่า 30,000 – 40,000 ไร่ เนื่องจากในช่วงฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำหลากไม่สามารถทำนาปีได้ เกษตรกรจึงหันมาทำนาปรัง เป็นหลัก ทำให้ในช่วงนี้ในพื้นที่ ต.สามผง อ.ศรีงคราม จ.นครพนม เริ่มประสบปัญหา นาปรังขาดแคลนน้ำกว่า 300 ไร่ เสี่ยงแห้งตาย เกษตรกร ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำหาแหล่งน้ำสำรอง ยื้อชีวิตต้นข้าว ลดความเสียหาย
____ นายเจิมศักดิ์ ผงจำปา อายุ 55 ปี ผู้ใหญ่บ้านดงน้อย หมู่ 5 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นคพนม เปิดเผยว่า ปีนี้ยอมรับว่าการทำนาปรังประสบปัญหาเรื่องน้ำมาก เนื่องจากปีนี้ แม่น้ำโขงลดระดับเร็ว ทำให้ลำน้ำสาขาสายหลัก ลำน้ำสงคราม ในพื้นที่ อ.ศรีสงคราม จ.นคพรนม มีปริมาณน้ำต่ำ บางจุดน้ำแห้งขอด ทำให้กระทบกับพื้นที่นาปรัง ที่กำลังเติบโต เหลือระยะเวลาเก็บเกี่ยวอีกประมาณ 1-2 เดือน ทุกวันนี้ต้องเร่งหาแหล่งน้ำสำรอง และหาจุดที่มีน้ำเพียงพอ นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งสูบน้ำเข้าพื้นที่นาข้าว ตอนนี้มีพื้นที่นาปรัง ที่ได้รับผลกระทบ เสี่ยงเสียหาย ไม่ต่ำกว่า 300 ไร่ ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายสูบน้ำทุกวัน วันละนับ 1,000 บาท ที่สำคัญยังหาแหล่งน้ำยาก ไม่เพียงพอ มีระยะทางไกล จากพื้นที่นาปรัง อยากให้หน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจ ให้ความช่วยเหลือวางแผนในการจุดคลองไส้ไก่ เข้าไปใกล้พื้นที่นาข้าว วางแผนแก้ไขในระยะยาว เพราะนับวันยิ่งประสบปัญหาจากภัยแล้งมากขึ้นทุกปี หลังจากน้ำโขงแห้ง โดยในปีนี้สถานการณ์วิกฤติ คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมารวมถึงไม่มีแหล่งน้ำสำรอง พื้นที่นาปรังจะเสียหายมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์


ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม