ขอนแก่น-โครงการจัดระเบียบวางสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า

เมื่อวานนี้ ณ.ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง นายณรงค์ ณ ราชสีมา ผู้จัดการ กฟภ.ร่วมกับอำเภอหนองสองห้อง และเทศบาลตำบลหนองสองห้อง บริษัท tot จำกัด dtac กสท ais 3 bb true ร่วมกันจัดทำโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้า ของPEA ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเป็นระเบียบสวยงามสนองนโยบายของ รัฐบาล โดยมี นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้องให้เกียรติ์มาเป็นประธาน

ด้วยปัจจุบันผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้ดำเนินการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาของการไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ PEAกำหนด อาจจะส่งผลเสียหายหรืออันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรไปมาได้ หากหลุดร่วงชำรุดไม่เป็นระเบียบ ดังที่ปรากฎเป็นข่าว

ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองสองห้อง ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจัดระเบียบปรับเปลี่ยนทัศนียภาพของการพาดสายโทรคมนาคมตามมาตรฐานดังกล่าว.

Related posts