บึงกาฬ กฟภ.ปลูกป่า 50 ไร่ 1 หมื่นต้นวันสิ่งแวดล้อมโลก

เมื่อเวลา 09.30 น.  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และนายภักดี  วงษาพรหม ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีปลูกป่าฯ มีนายพรชัย เย็นใจ   ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีนายสุรัตน์  วิเศษลา ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ  กล่าวต้อนรับพร้อมรับป้ายโครงการฯ  ในโครงการ PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า ประจำปี 2562  ได้กำหนดแนวทางปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ” ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก  ปั่นไปปลูก ระยะทางทาง 26 กิโลเมตร  รวม 500 คน ณ  ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงชีชมพู ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

          เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจถึงต้นเหตุ การเกิดภัยพิบัติต่างๆที่เกิดจากผืนป่าถูกทำลาย ดังนั้นเพื่อคืนพื้นป่าแห่งนี้ โดยการปลูกต้นยางนา, ต้นประดู, ต้นมะค่า, ต้นแดง  จำนวน 50 ไร่  กว่า 10,000 ต้น ด้วยงบประมาณกว่า 300,000 บาท เพื่อให้ธรรมชาติกลับคืนมาโดยเร็ว  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่สำคัญ อาทิ กรมป่าไม้จังหวัดบึงกาฬ, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดบึงกาฬ, องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลโคกก่อง ครูและนักเรียน ตลอดจนชาวบ้านที่เข้ามาช่วยดูแล ปกป้องรักษาต้นไม้เหล่านี้ ให้เจริญเติบโตเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์ต่อไป

ปวิณชัย บุญพิเชฐ   บึงกาฬ