นครพนม-ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจฝ่ายความมั่นคงชายแดนริมโขง


วันที่ 16 ก.พ. 64 ที่กองบังคับการที่ 1 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี วัดป่าบ้านน้อยลวงมอง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม พลตรีบุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงานด้านความมั่นคง ซึ่งปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนนครพนมที่รับผิดชอบของ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดยในโอกาสนี้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี รับฟังการบรรยายสรุปและได้สอบถามถึงแนวทางปฏิบัติงานพร้อมกับมอบนโยบาย ตลอดจนกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมมอบสิ่งของให้เป็นกำลังใจกำลังพล ก่อนเดินทางไปตรวจภูมิประเทศริมฝั่งแม่น้ำโขง พื้นที่บ้านหาดทรายเพ ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ที่ชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีสนธิกำลังร่วมตรวจยึดยาบ้า ได้ 1.3 ล้านเม็ด ก่อนกลับยังได้มอบขวัญกำลังใจให้กับครูและนักเรียนโรงเรียน ตชด.ชูทิศวิทยาอีกด้วย
โดยทาง พลตรีบุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 เปิดเผยว่า สำหรับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนั้น มีภารกิจใน 3 บทบาท ประกอบด้วย บทบาทของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี รับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน ,บทบาท ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 รับผิดชอบพื้นที่ 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และในบทบาทของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน ซึ่งได้มีการบูรณางานร่วมกันกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองร่วมกันป้องกันพื้นที่ชายแดน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งจุดตรวจคัดกรองคนเข้าออกเมือง การป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดที่ยังคงเข้มงวดในการลาดตระเวน เฝ้าระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งสินค้าข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยไม่ผ่านการตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้การกำกับดูแล และควบคุมการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสำคัญด้านอื่นๆ การตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นในพื้นที่ตามแผนเดิม รวมถึงยังได้เสริมในเรื่องของการช่วยกันสกัดกั้นการลักลอบการใช้พื้นที่ตามแนวชายแดน และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้วย
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครพนม