อำเภอเอราวัณจัดงานบุญบั้งไฟยิ่งใหญ่ แห่งเดียวในจังหวัดเลย(ชมคลิป)


          เมื่อเวลา 16.30 น วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ที่สนามหน้าเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอเอราวัณ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวเอราวัณและอำเภอใกล้เคียงร่วมงาน

          นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอเอราวัณกล่าวว่า การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอเอราวัณ ถือเป็นประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นที่ประชาชนชาวอำเภอเอราวัณ ทุกคนมีความภาคภูมิใจ และร่วมกันจัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ในปีนี้ได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2562 เพื่อปฏิบัติตามประเพณีความเชื่อของชาวอีสานที่เชื่อว่า

เมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องตามครรลองประเพณีแล้ว จะบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เกิดประโยชน์แก่เหล่าเกษตรกรโดยทั่วไป อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมให้ประเพณีที่ยิ่งใหญ่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอท้องถิ่นส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจ ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ทั้งข้าราชการ พ่อค้ากร เอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเอราวัณ ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป

          สำหรับรูปแบบการจัดงานประกอบด้วย การประกวดขบวนแห่บั้งไฟจากชุมชนต่างๆ โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 6 ขบวน แต่ละขบวนแห่ จะมีการแสดงออก ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่สวยงาม มีการจำหน่ายสินค้า ทางการเกษตรสินค้าโอทอป ซึ่งทั้งหมดนี้จะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นที่ประทับใจแก่คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงาน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย