ศรีสะเกษ-รองพ่อเมืองศรีสะเกษ วางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองปรางค์กู่

เมื่อเร็วๆนี้ ที่อำเภอปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองปรางค์กู่ โดยมี นายเทเวศน์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นางสุนีย์ อินฉัตร อดีต สว.จังหวัดศรีสะเกษ นายชวาลย์ ทองสังข์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปรางค์กู่ นายอนุศาสน์ สมาน นำข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนให้การต้อนรับและร่วมพิธี


นายเทเวศร์ กล่าวว่า อำเภอปรางค์กู่ ราชการมีการริเริ่มยกฐานะ ต.พิมาย ต.กู่ ต.สมอ และต.หนองเชียงทูน เป็นกิ่งอำเภอ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2496 ต่อมาเมื่อเดือน ก.ค. 2502 ที่ประชุมกรมการจังหวัดศรีสะเกษ มีมติยกฐานะและสร้างที่ว่าการกิ่งอำเภอแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2503 และมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอปรางค์กู่ เป็น อำเภอปรางค์กู่ เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2506 แต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน


ซึ่งอำเภอปรางค์กู่ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ให้ใช้พื้นที่ 2 งาน 24 ตารางวา บริเวณหน้าโรงเรียนปรางค์กู่ โดยใช้งบประมาณจากแรงศรัทธาของประชาชนชาวอำเภอปรางค์กู่และจังหวัดศรีสะเกษ อาทิ นางสุนีย์ อินฉัตร อดีต สว.จังหวัดศรีสะเกษ บริจาคเงินสมทบสร้าง จำนวน 500,000 บาท นายชวาลย์ ทองสังข์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปรางค์กู่ นายอนุศาสน์ สมาน ร่วมบริจาคสมทบคนละจำนวน 100,000 บาท รวมถึงทุกภาคส่วนอีกเป็นจำนวนมาก


โดยออกแบบเป็นศาลหลักเมืองทรงจตุมุข เพื่อเป็นสัญลักษณ์ เอกลักษณ์ หลักชัยและเป็นหลักเมืองปรางค์กู่ เพื่อเป็นที่สักการบูชาให้เกิดความเป็นสิริมงคล แก่ชาวอำเภอปรางค์กู่และผู้สัญจรผ่านไปมา เพื่อให้เป็นศูนย์รวมแห่งพลังสามัคคี การพัฒนาและพลังขับเคลื่อนสู่ความเจริญรุ่งเรืองเมืองปรางค์กู่ในทุกด้าน นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งบรรพบุรุษและลูกหลานของชาวปรางค์กู่ผู้ร่วมสร้างบ้านแปลงเมืองจนเป็นปึกแผ่นมั่นคงสืบมา และเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่นอำเภอปรางค์กู่ สืบไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน