(ชมคลิป)สสจ.เลย ตรวจนับเมล็ดพันธุ์กัญชาตามโครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะที่ 2

Post Views: 606 สสจ.เลย ตรวจนับเมล็ดพันธุ์กัญชาตามโครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้กัญชาทางการ … อ่านเพิ่มเติม (ชมคลิป)สสจ.เลย ตรวจนับเมล็ดพันธุ์กัญชาตามโครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะที่ 2