บึงกาฬ-ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ -หนองคาย จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาผู้สื่อความหมายและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว รุ่นที่ 4


เมื่อเวลา 09.00 น. วันทื่ 27 พฤษภาคม 2562 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาผู้สื่อความหมายและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว รุ่นที่ 4 ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง โดยมี นางบำเพ็ญพร สุริยกมล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2562 ณ. บ้านคำแคนพัฒนา อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ มีเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ เจ้าหน้าที่พละจังหวัดบึงกาฬ และคนในชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านคำแคนพัฒนา ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแสงเจริญ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านใหม่ชมพู ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยลึกกันทรนิมิตรจำนวน 40 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ