ศรีสะเกษ-สถาบันการพลศึกษาศรีสะเกษ ร่วมกับจูเนียร์ NBA ฝึกอบรมหลักสูตรกีฬาบาสเกตบอล ก้าวสู่มาตรฐานสากล


เมื่อเร็วๆนี้ ที่อาคารดุสิตฮอล์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรกีฬาบาสเกตบอล ร่วมกับ จูเนียร์ NBA โดยมี ผศ.ส.อ.สุทัศน์ สีแก้วเขียว รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณาอาจารย์จากสถานศึกษาและเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 300 คน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม


ผศ.ส.อ.สุทัศน์ กล่าวว่า ตามที่สถาบันการพลศึกษา ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ จูเนียร์ NBA เพื่อพัฒนามาตรฐานกีฬาบาสเกตบอลด้านต่างๆ โดยได้รับมอบหมายให้วิทยาเขต จำนวน 10 วิทยาเขต เป็นศูนย์ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรกีฬาบาสเกตบอล ให้กับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้สนใจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของวิทยาเขตนั้นๆ เข้าร่วมฝึกอบรม และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรกีฬาบาสเกตบอลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้เพื่อพัฒนามาตรฐานกีฬาบาสเกตบอลในด้านต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะและเทคโนโลยีบาสเกตบอล รวมถึงพัฒนาหลักสูตรกีฬาบาสเกตบอลของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ให้มีมาตรฐานสากล และเพื่อนำหลักวิชาความรู้จากหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน