อุบลราชธานี-โรงพยาบาลน้ำขุ่นเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา สาธารณสุขสัมพันธ์

โรงพยาบาลน้ำขุ่นเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา สาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 4 ครั้งที่ 32 “นกยางขาวเป่าโหวดเกมส์”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นายธานินทร์ ไชยานุกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สาธารณสุขสัมพันธ์โซน 4 ครั้งที่ 32 ที่สนามกีฬาโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม 6 อำเภอ ได้แก่ คปสอ.น้ำขุ่น-คปสอ.ทุงศรีอุดม-คสปอ.น้ำยืน-คปสอ.เดชอุดม-คปสอ.นาจะหลวย-และ คปสอ.บุณฑริก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มี คปสอ.น้ำขุ่น และ คปสอ.ทุ่งศรีอุดม เป็นเจ้าภาพร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้าร่วมการแข่งขันได้มีกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีพร้อมยัง สร้างความสามัคคีเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนและเป็นการสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี เน้นความสนุกสนานการมีส่วนร่วม ให้ทุกคนสามรถเล่นได้ ลดความเครียดจากการทำงานและให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยจัดให้มีการแข่งขันหลายชนิด บุคลากรของโรงพยาบาลต่างๆ ร่วมเดินขบวนพาเหรดนักกีฬาและกองเชียร์มีการแต่งกายด้วยชุดแฟนซีกันอย่างสวยงาม เดินไปตามถนนเส้นหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่นไปสิ้นสุดและทำพิธีเปิดการแข่งขันที่สนามโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ซึ่งระหว่างทางได้สร้างความสนใจให้กับชาวบ้านทั้งสองข้างทางและผู้ขับขี่รถผ่านไป-มาเป็นอย่างมาก เพราะผู้ถือป้ายและดรัมเมเยอร์มีแต่แพทย์และนางพยาบาลกันทั้งนั้น

ภาพข่าว : ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน