ขอนแก่น(ดูคลิป)เทศบาลนครขอนแก่น เปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สวนสาธารณะประตูเมือง พร้อมประดับไฟแสงสี จุดพลุเฉลิมฉลอง 110 นัด

               วันที่ 21 พ.ค. 62 ที่ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนที่พร้อมใจสวมเสื้อเหลือง และ “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เข้าร่วมในพิธีเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นจำนวนมาก

                นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า เทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาเยือนจังหวัดขอนแก่น และผู้สัญจรไป-มา ที่ผ่านซุ้มเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ บังเกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า