บึงกาฬ สมาคมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ และ อสม. แสดงจุดยืน ” ร่วมจงรักภักดี ปกป้องสถาบัน “


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นาฬิกา บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราด สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลือง ออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีประธานสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน รวมทั้งหมด 8 อำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้ออกมาร่วมแสดงจุดยืน เพื่อปกป้องสถาบัน พร้อมกับชูพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี พร้อมร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณเพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักสำคัญของชาติอัน ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกันต่อต้านกลุ่มบุคคลที่คิดจะล้มล้างสถาบัน รวมทั้งกล่าวจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ก่อนจะแยกย้ายกันด้วยความสงบ


ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ //