เลย/มรภ.เลย จัดกิจกรรม ครูช่างอุตสาหกรรมศิลป์อาสาและบริการ สร้างฝายมีชีวิต รักษาป่าต้นน้ำ

ที่โรงเรียน บ้านโพนทอง หมู่ 3 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีปิดและส่งมอบฝายมีชีวิตให้กับชุมชนตามโครงการครูช่างอุตสาหกรรมศิลป์อาสาและบริการสร้างฝายมีชีวิต มีส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดเลย ภาคเอกชน ผู้แทน ส.ส.พรรคเพื่อไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์ นักศึกษา ประชาชน และจิตอาสาร่วมกิจกรรม


นายสมศักดิ์ สุวรรณวงศ์ประธานค่ายครูช่างอุตสาหกรรมศิลป์จิตอาสาและบริการสร้างฝายมีชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวรายงานว่า กิจกรรมโครงการโครงการครูช่างอุตสาหกรรมศิลป์อาสาและบริการสร้างฝายมีชีวิต เป็นการดำเนินงานของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานแห่งชาติ (TQF) และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยต้องการ ระหว่างวันที่ 8 – 11 พ.ค. 2562 ณ ลำห้วยสะเอี่ยน บ้านโพนทอง หมู่ 3 เทศบาลคอนสา ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย


โครงการดังกล่าวฯจัดให้มีการปฏิบัติงานสร้างฝายมีชีวิต เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษก เพื่อปลูกฝังจิตอาสาของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมศิลป์รักษาป่าต้นน้ำ รู้จักการดำเนินงานร่วมกับชุมชน สร้างประสบการณ์ และเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำใช้ อนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและสามารถใช้เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนของชาวบ้านโพนทองและหมูบ้านใกล้เคียง เพื่อการเกษตร สร้างจิตสำนึกรักษาธรรมชาติให้กับนักศึกษาและชุมชนบ้านโพนทอง เป็นกิจกรรมทำฝายมีชีวิตโดยวัสดุโครงไม้ไผ่แล้วกั้นด้วยทรายบรรจุกระสอบปุ๋ย


หลังเสร็จกล่าวรายงาน ผู้ว่าฯและคณะร่วมกันเดินทางโดยรถไถพ่วงท้าย จาก ร.ร.ไปยังต้นโครงการฯจุดสร้างฝายมีชีวิต ระยะทางกว่า 4 ก.ม. ผ่านป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ เพื่อปิดโครงการครูช่างอุตสาหกรรมศิลป์จิตอาสา สร้างฝายมีชีวิต สำหรับปีนี้