ขอนแก่น(ชมคลิป) จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์วัดสำราญนาศรี ฟื้นฟูและพัฒนาแก่งเสือเต้น เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

ที่วัดสำราญนาศรี บ้านดงเค็ง ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยกำลังพลสังกัดกองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ กำลังพลสังกัดมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กว่า 1,500 คน

ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์และทาสีรั้ววัดสำราญนาศรี ให้มีความสวยงามสะอาดตา เพื่อให้พระสงฆ์และชาวบ้านในพื้นที่ ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ รวมทั้งฟื้นฟูและพัฒนาแก่งเสือเต้น เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต พร้อมจัดโรงครัวพระราชทานอาหารเลี้ยงจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมทุกคน ทั้งนี้แก่งเสือเต้นเป็นพื้นที่ชุมน้ำสำคัญของอำเภอน้ำพอง มีพื้นที่กว่า 6500 ไร่ เป็นแหล่งน้ำสำคัญของชาวบ้านหลายหมู่บ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบ ได้ใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค

ปัจจุบันมีวัชพืชปกคลุมอย่างนั้นแน่น ทำให้เก็บกักน้ำได้น้อยและคุณภาพน้ำไม่ดี เมื่อดำเนินการขุดลอกวัชพืชแล้วเสร็จ จะทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น รวมทั้งสามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ มีน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรได้ตลอดทั้งปี.