ศรีสะเกษ/ปจ.ศรีสะเกษ เปิดงานบุญบั้งไฟโบราณ “ปลอดภัย ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน” ต้นแบบ

เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดบ้านหนองผือ ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิศัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญประเพณีบั้งไฟโบราณ “ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน วัฒนธรรมสร้างสุข ตำบลเสียว” ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะจังหวัดศรีสะเกษ อบต.เสียว และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมงานบุญประเพณีบั้งไฟที่สืบทอดต่อกันมาจวบจนปัจจุบัน โดยมี นายสมพงษ์ บุรมย์ นายก อบต.เสียว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้หใญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ


นายนพ กล่าวว่า งานประเพณีบุญบั้งไฟโบราณปลอดเหล้าตำบลเสียว เป็น งานประเพณีท้องถิ่นของชาว ต.เสียว ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและความเชื่อทางสังคมของชาวบ้านมาช้านาน โดย เชื่อว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลปักดำทำนาจะต้องจุดบั้งไฟขึ้นไปบูชาพญาแถนบนฟากฟ้า เพื่อขอให้พญาแถน ได้ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพื่อหล่อเลี้ยงชาวนาชาวไร่ให้ประกอบอาชีพต่อไป โดยมีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ขบวนแห่และการจุดบั้งไฟ ซึ่งถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเป็นความหวังและกำลังใจของผู้คน ตำบลเสียว ดังเช่นชาวอีสานทั่วๆไป


โดยในปีนี้ อบต.เสียว ถือเป็นเป็นตำบลต้นแบบ ที่จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ได้เป็นผลสำเร็จและจัดขึ้นมาเป็น ปีที่ 6 แล้ว ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีประกาศจังหวัดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้ บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อป้องกันอันตราย รวมทั้งความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่อากาศยาน ชุมชน และประชาชน ซึ่งในพื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ก็เป็นอีกแห่งที่มีการปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดอย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดงานบุญบั้งไฟให้ปลอดเหล้าและปลอดการพนันอย่างแท้จริง.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ //รายงาน