ขอนแก่น/อำเภอพลทำบุญตักบาตร สืบสานประเพณี “บุญเบิกบ้าน” สักการะเจ้าพ่อเจ้าแม่ละเลิงหวาย สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อเร็วๆนี้ นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล จ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร บุญเบิกบ้าน ณ.บริเวณศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่บึงละเลิงหวาย(ปึงเถ่ากงม่า) อ.พล ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองพล และใกล้เคียง โดยมี นายเกื้อกูล ชนะวงศ์ ประธานจัดงานงิ้วรุ่นที่75 คนที่1 นายศิริชัย พงศ์พลกิจ ประธานจัดงานงิ้วรุ่น75 คนที่2 พร้อมคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน พ่อค้า คหบดี ชมรมทหารผ่านศึก และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี กว่า 300 คน

ซึ่งมีกิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีเซ่นไหว้สักการะและอัญเชิญ เจ้าพ่อเจ้าแม่ละเลิงหวายประทับรถแห่ไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลและ ขบวนแห่กลองยาว โปงลางศิลป์อีสาน จ.มหาสารคาม พิธีรำบวงสรวง นางรำจากคณะครูโรงเรียนไพศาลวิทย์ เมืองพล และ นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์

นายเกื้อกูล กล่าวว่า บุญเบิกบ้าน ถือเป็นงานบุญประเพณีเก่าแก่ที่ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีวัตถุประสงค์เพื่อจันโลงไว้ซึ่งจารีตประเพณีอันดีงาม เป็นการบูชาและบอกกล่าวเจ้าพ่อเจ้าแม่ละเลิงหวายก่อนถึงฤดูทำนา โดยจุดบั้งไฟ ตะไลเสี่ยงทาย ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล มีความอุดมสมบูรณ์ เกิดความร่มเย็นเป็นสุข และเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว.


ศิริชัย วนาทรัพย์ดำรง อ.พล จ.ขอนแก่น