อุดรธานี/ชาวเมืองอุดรทำบุญตักบาตรเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อเวลา07.00นวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ลานศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี นายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทั้งหมด 69 รูป หลังจากนั้นในเวลา 08.50 น.ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ที่หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ที่ลานศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี จะมีพิธีถวายราชสักการะ และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ที่หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ทั้ง 3 วัน ซึ่งจังหวัดได้เชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย แต่งกายในชุดสุภาพ สวมใส่ชุดจิตอาสาหรือสวมเสื้อเหลือง ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และพร้อมเพรียงกัน

ในขณะที่ เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดแสดงแสงไฟเฉลิมพระเกียรติ ร่วมเฉลิมฉลองในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ ตลอดเส้นทาง ถนนอธิบดีหน้าศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ระหว่างวันที่ 6-14 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ถึง 22.00 น. ชมความงดงามอลังการ งานแสงวิจิตรตระการตา สัมผัสมหัศจรรย์ “ทะเลบัวแดง” อันซีนสีสันแห่งธรรมชาติ