บึงกาฬ /รองพ่อเมืองบึงกาฬให้กำลังใจ รับ-ส่ง ทหารใหม่เข้ากองประจำการ

เมื่อเวลา10.00น. วันที่ 3 พ.ค.. นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีรับ-ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1/2562 โดยมี พ.อ.ธวัชชัย พ.อ.ธวัชชัย ปัญญะวิก สัสดีจังหวัดบึงกาฬ พ.ท.สุรสิทธิ์ สดโคกกรวด ผู้ช่วยสัสดีจังหวัดบึงกาฬ พ.ท.สฤษดิ์ สุพร สัสดีอำเภอเมืองบึงกาฬ พ.ต.ประภาส ไชยทุม สัสดีอำเภอเซกา ร.ต.พชร ณ อุบล ผู้ช่วยสัสดีอำเภอโซ่พิสัย ร.ต.สมสิทธิ์ ชาวชายโขง ผู้ช่วยสัสดีอำเภอพรเจริญ ร.ต.ไพวัลย์ สมหมาย ผู้ช่วยสัสดีอำเภอปากคาด ร.อ.นฤชิต พึ่งสุข ผู้ช่วยสัสดีอำเภอศรีวิไล ร.ท.เนรมิตร แสนคำ ผู้ช่วยสัสดีอำเภอบึงโขงหลง ร.ต.ไชยวัฒน์ อ่อนมาก ผู้ช่วยสัสดีอำเภอบุ่งคล้า ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการและญาติๆ ให้การต้อนรับและร่วมพิธี

ด้าน นายธวัชชัย ศรีทอง รองผวจ.บึงกาฬ ได้พบปะพูดคุยให้ความมั่นใจกับทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการและญาติของทหารกองเกินว่า เมื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ จะได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ได้รับการฝึกฝนอบรม ให้มีความรู้ มีระเบียบวินัย สมกับเป็นชายชาติทหาร และได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น พร้อมดูแลสิทธิต่างๆ เป็นอย่างดี.

พ.อ.ธวัชชัย พ.อ.ธวัชชัย ปัญญะวิก สัสดีจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า จ.บึงกาฬ ได้ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1-12 เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย แผนกทหารบก มณฑลทหารบกที่ 11 กทม. จำนวน 130 นาย มณฑลทหารบกที่ 18 จำนวน 164 นาย มณฑลทหารบกที่ 29 จำนวน 104 นาย แผนกทหารเรือ 47 นาย แผนกทหารอากาศ 23 นาย รวมทั้งสิ้น 468 นาย ซึ่งในการส่งทหารใหม่เข้ากองประจำการในครั้งนี้ กองทัพบกและจังหวัดบึงกาฬ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทหารใหม่ ในการรับใช้ชาติ และญาติทหารใหม่ที่มีบุตรหลาน เข้ารับใช้ชาติ จึงได้จัดให้มีพิธีรับ-ส่ง ทหารใหม่ ทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด และในหน่วยทหาร อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความอบอุ่นใจต่อทหารใหม่และญาติทหารใหม่ที่มาให้กำลังใจและส่งบุตรหลานอีกด้วย


ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ // 0864509937