หนองคาย-สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

หนองคาย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย เพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
วันที่ 17 มิถุนายน ๒๕๖3 ที่ห้องประชุม โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ทหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีนายกระจ่าง ขอนดอก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย กล่าวรายงาน
นายกระจ่าง ขอนดอก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ เพื่อประสานงานและสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหาการถูกหลอกลวง การดูแลความปลอดภัย และการบรรเทาทุกข์แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดเครือข่าย ซึ่งมีผู้ร่วมการอบรมจากเครือข่ายบุคลากรภาคการท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย และเครือข่ายการท่องเที่ยวจากทุกอำเภอในจังหวัดหนองคาย จำนวน 60 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 17– 19 มิถุนายน 2563


โดยมีวิทยากรจาก สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ตำรวจท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มาบรรยายให้ความรู้

ฤาษีลภ-ปวีณา /หนองคาย