หนองบัวลำภู-หมอศราวุธฯใส่ใจดูแลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังให้กับผู้ป่วยติดเตียง


เมื่อเร็วๆนี้ นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อม ส.ต.สราวุธ สังฆชาย ส.อบจ.เขตพื้นที่อำเภอนากลาง นางสาวภาลิณี ปัญนาวีภัช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.หนองบัวลำภู น.ส.จำปานาฏ มงคลเคหา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านร่องน้ำใส นางอุบลวรรณ สุวรรณมิตร กำนันตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง ร่วมกันมอบเตียง รถเข็น ผ้าอนามัยและถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 6 ราย ในเขตตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งบางหลังมีผู้ป่วยติดเตียงอาศัยอยู่หลังเดียวกันถึงจำนวน 2 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นขัวญและกำลังใจ รวมทั้งเพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินงานในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ตานนโยบายของ นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งการสร้างบ้าน ปรับปรุงสภาพบ้าน และมอบกายอุปกรณ์ต่างๆ อาทิเช่น เตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง รถเข็นสำหรับผู้พิการ ที่นอนลม ไม้เท้าขาว ถังออกซิเจน อาหารเสริม ผ้าอ้อมอนามัย เพื่อให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู