บึงกาฬ(ชมคลิป)กศจ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 39 อัตรารองรับการเปิดเทอมใหม่


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 มิ.ย.ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ว่าจังหวัดบึงกาฬ ได้มีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยที่ได้มีการสอบแข่งขันคัดเลือกเอาไว้เมื่อ ปี พ.ศ.2561 จำนวน 39 อัตรา โดยได้เรียกบรรจุและให้มารับรายงานตัวผู้สอบขึ้นบัญชีไว้ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเลือกโรงเรียนที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่าต่อไปว่า มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาได้อนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และมีการขึ้นบัญชีเอาไว้ เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อปี พ.ศ.2561 ผ่านมา จำนวน 39 อัตรา ในกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก ได้แก่ อุตสาหกรรมศิลป์ 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ 3 อัตรา พลศึกษา 4 อัตรา การเงินและบัญชี 1 อัตรา สังคมศึกษา 8 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 21 อัตรา และมีผู้มารายงานตัวครั้งนี้ 35 คน ส่วนอีก 4 คนจะได้เรียกมารายงานตัวเพิ่มคือ พลศึกษา 3 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ดร.ภัทรวรรธน์ ศธจ.บึงกาฬกล่าวเพิ่มเติมว่า การเรียกบรรจุครูผู้ช่วยในครั้งนี้เป็นการเรียกครั้งที่ 10 แล้วเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากการโยกย้าย ไม่ใช่เป็นการเรียกครั้งสุดท้าย และจะต้องเรียกบรรจุเพิ่มอีกหากมีตำแหน่งว่างลง ซึ่งบัญชีที่ขึ้นชื่อไว้จะสิ้นสุดในวันที่ 5 กันยายน 2563 นอกจากนี้ยังได้ขอใช้บัญชีของ กศจ.อื่นอีก ซึ่งอยู่ระหว่างส่งแบบสอบถามไปยังผู้มีสิทธิ์และสมัครใจว่ายินดีจะมาขึ้นบัญชีของศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬหรือไม่ ขอยืนยันว่าในวันที่ 1 กรกฎาคม ในวันเปิดเทอมแรกนี้จะมีครูมาบรรจุได้ครบตามตำแหน่งที่ว่างอย่างแน่นอน พร้อมกับกล่าวให้โอวาทกับครูผู้ช่วยที่มารายงานตัวโดยให้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 4 ประการ คือ 1. การรักษาความสัตย์ 2. การรู้จักข่มใจตนเอง 3. การอดทน อดกลั้น และอดออม 4. การรู้จักละวางความชั่ว การทุจริต ประพฤติปฏิบัติแต่ความดี เพื่อความร่มเย็นของชาติบ้านเมืองและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ และท้ายที่สุดนี้ผมขอให้คุณครูที่บรรจุใหม่ในวันนี้ขอให้ยึดหลักแนวคิดในการทำงานและการเป็นข้าราชการที่ดีต้องมีหลัก 3 ประการดังนี้คือ 1. รับผิดชอบในหน้าที่ 2. ยึดมั่นคุณธรรม 3. จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ //

Related posts