เทศบาลเมืองชุมแพเตรียมความพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น นายณัฐภูมิ นนทสิริกุล ปลัดเทศบาลเมืองชุมแพ ตรวจความพร้อมยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อให้มีความพร้อมอยู่เสมอ เตรียมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้น สามารถให้ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีจ่าสิบเอกมนตรี สุวรรณสิงห์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองชุมแพ นำเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจโดยพร้อมเพรียง