(ชมคลิป)สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจ หลังที่ 109 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9


วันที่ 9 มิ.ย. 63 นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน พิธีส่งมอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย.เขต 1 หลังที่ 109 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลยเขต 1 นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลยเขต 1 นายยศวัฒน์ พัชระศักดิ์สกุล ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเลย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรม โดยก่อนพิธีมอบบ้านได้มีกิจกรรมการแสดง เป่าขลุ่ย การร้องหมอลำกลอน ขับเสภา จากคณะครูจาก สพป.เลย เขต 1 และพิเศษ ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้ร้องเพลงเปิดหมวก เพื่อรับบริจาคจากผู้ร่วมงานเพื่อเป็นทุนการศึกษา ได้เงินทุนการศึกษา จำนวน 10,120 บาท


จากนั้น นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และผู้ร่วมงาน ประกอบพิธีมอบบ้าน โดยได้กล่าวราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่านานัปการ อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประดิษฐานในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล และทำพิธีมอบบ้าน ให้กับเด็กชายกฤษณกรณ์ นามวงศ์ พร้อมเยี่ยมชมภายในบริเวณบ้าน

นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลยเขต 1 กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้คนในชาติ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง อย่างน้อย 12 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในฐานะยากลำบาก มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ไร้ที่พึ่ง สมควรได้รับ การดูแลช่วยเหลือกรณีพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน จึงได้จัดโครงการสร้างบ้านน้ำใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สดุดีพระเกียรติคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการดำเนินงาน โครงการสร้างบ้านให้นักเรียน ได้กำหนดไว้ในโครงการจำนวนทั้งสิ้น 99 หลัง แต่เนื่องจากมีผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ การสร้างบ้านให้แก่นักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงได้กำหนดจำนวนการสร้างบ้านให้แก่นักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 109 หลัง และได้มอบให้แก่นักเรียนไปแล้ว จำนวน 108 หลัง หลังนี้เป็นหลังที่ 109 มอบให้แก่ เด็กชายกฤษณกรณ์ นามวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 โดย ได้รับการสนับสนุน สร้างบ้านให้นักเรียน จากคุณเณศราพา ปัญสังกา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 คณะครูผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /