ขอนแก่น(ชมคลิป)สอบคัดเลือกเข้าม.1วันแรกจัดระเบียบเข้มป้องกันCOVID-19

นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กล่าวถึงการเปิดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2563 ว่า ทางโรงเรียนได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธรณสุขขั้นมูลฐาน(อสม.)เทศบาลตำบลวังชัย และทางสาธารณสุขอำเภอน้ำพองให้มาตั้งจุดคัดกรองนักเรียนที่เข้าทำการสอบ โดยเปิดให้นักเรียนเข้าโรงเรียนทางด้านหน้าช่องทางเดียว มีการจัดระเบียบการเว้นระยะห่างของเด็กนักเรียน ให้นักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และวัดไข้ด้วยเครื่องโทเมอร์แสกน และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปภายในโรงเรียน ห้ามจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียนด้วย

เมื่อนักเรียนเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ และห้องสอบแล้วก็จะทำการคัดกรองก่อนที่จะเดินขึ้นห้องสอบด้วยการแสกนคิวอาร์โค๊ด “ไทยชนะ”  โดยภายในห้องสอบนั้นจะจัดให้นักเรียนเข้าสอบห้องละ 20 คน จัดโต๊ะเก้าอี้ให้ห่างกันประมาณ 1.5 เมตร พร้อมกันนั้นในห้องกรรมการควบคุมห้องสอบ ก็จะจัดระเบียบการเว้นระยะห่างด้วย

สำหรับการสอบของนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.1 และม.4 จะทำการสอบสองวันคือวันที่ 6 มิ.ย.ชั้นม.1 และวันที่ 7 มิ.ย. ชั้น ม.4 ซึ่งในวันแรกของการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครสอบ 556คน รับได้ 485คน มัธยมศึกษาปี่ที่ 4 สมัครสอบ 458 คน รับได้ 360 คน  วิชาที่สอบคือ วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ