เลย(ชมคลิป)กลุ่มบริษัทศรีตรังสาขาเลย ร่วมใจใส่ชุมชนแจกถุงมือ 5 หมื่นชิ้นป้องกันโรคโควิด-19

กลุ่มบริษัทศรีตรังสาขาเลย ร่วมใจใส่ชุมชนแจกถุงมือ 5 หมื่นชิ้นป้องกันโรคโควิด-19
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 28 พ.ค.2563 นายภูวนาถ เหล่าประเสริฐ ผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ศรีตรัง สาขาเลย นำคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน จัดโครงการ “ศรีตรังร่วมใจใส่ใจชุมชน” ขึ้น โดยแจกถุงมือจำนวน50,000 ชิ้น แก่สถานพยาบาล มีนายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอนาด้วง เป็นประธานในพิธีรับมอบพร้อมด้วย นายสัตตพงษ์ บุตรโยจันโท .สาธารณสุขอำเภอนาด้วง นพ.ศราวุธ ศรีบุรินทร์ ผอ.โรงพยาบาลนาด้วง, และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่งในพื้นที่ อ.นาด้วง ร่วมรับมอบ ทั้งนี้ โครงการนี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 27พ.ค.63 แจกจุดแรกที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสวรรค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยตาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดอกคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยปลาดุก และจุดคัดกรอง โรคโควิด-19 บ้านแก้วเมธี ต.นาด้วง รวม 6 จุด
จากนั้น เวลา 13.30 น. ที่ห้องโถงศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมเป็นประธานรับมอบถุงมือยาง และจุดสุดท้ายที่โรงพยาบาลเลย มี นางนภาพร สิงขรเขียว รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เลย เป็นประธานรับมอบ
นายภูวนาถ เหล่าประเสริฐ ผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ศรีตรัง สาขาเลย เปิดเผยว่า โครงการนี้จัดขึ้นมา เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบในวงกว้าง ทั้งทางราชการ องค์กรภาคเอกชน สถานประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องทำงานในหน้าที่หนัก และมีความเสียสละสูง มีความจำเป็นสูง ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์จำนวนมาก
ทั้งนี้เพื่อการป้องกันรักษาคนไข้ผู้ป่วย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีวัสดุเพื่อปกป้อง ตัวของบุคลากรเหล่านี้ด้วย เพื่อไม่ให้ติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ซึ่งทางบริษัทฯ ผลิตถุงมือ ที่ใช้วัตถุดิบยางพาราในพื้นที่ทั้งสิ้น จึงตระหนักหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และให้ความสำคัญกับปัญหานี้ จึงจัดหาวัสดุพร้อมกับจัดโครงการ” ศรีตรังร่วมใจใส่ใจชุมชน “ แจกถุงมือ 50,000 ชิ้น โดยก่อนหน้านี้ทางบริษัทฯได้แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ใน ต.ท่าสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทฯมาแล้ว ในเครือบริษัทฯที่ จ.สงขลา มีนโยบาย และมาตรการดูแลช่วยเหลือเกษตรกร ประชาชนในประเทศไทย ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย