บึงกาฬ-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์จำนวน 10 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลบึงกาฬ


ที่ห้องประชุมภูทอก ชั้น 4 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และพญ.นาตยา มิลล์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ ร่วมกันรับมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลบึงกาฬ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 10 ล้านบาท โดยมี นายธีรยุทธ ดวงมณี ผอ.สวท.บึงกาฬ และสื่อมวลชน จ.บึงกาฬ ร่วมเป็นสักขีพยาน
นายมนตรี บุญศรี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.บึงกาฬ กล่าวว่า โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโครงการที่สนับสนุนเงินงบประมาณครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลจังหวัด แห่งละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 770 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงการสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านสาธารณสุขด้วย
นพ.กมล แซ่ปึง รอง ผอ.รพ.บึงกาฬ กล่าวว่า สำหรับเงินสนับสนุนจำนวน 10 ล้านบาทนี้ จะนำไปซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผ่าตัดให้แก่โรงพยาบาลบึงกาฬ ได้แก่ เครื่องมือส่องกล้องเพื่อผ่าตัดภายในช่องท้อง ประกอบด้วยอุปกรณ์หลายอย่าง ราคาประมาณ 5 ล้านบาท, เครื่องช่วยฟื้นคืนชีพอัตโนมัติ ใช้กับผู้ป่วยซึ่งมีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นฉุกเฉิน และเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลบึงกาฬให้สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้เต็มมากขึ้น และให้เกิดประโยชน์กับชาวบึงกาฬมากที่สุด
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ // 0864509937