ขอนแก่น-โรงพยาบาลชุมแพ ได้รับครุภัณฑ์ป้องกัน การแพร่โรคไวรัสโคโรน่า 2019 จากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

โรงพยาบาลชุมแพ ได้รับครุภัณฑ์ป้องกัน การแพร่โรคไวรัสโคโรน่า 2019 จากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ตามที่ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดกิจกรรมรวมพลัง ศิษย์เก่า ศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Thailand Insurace Leadership Program) รุ่น1-9 และผู้มีจิตศรัทธา มอบอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ 22 แห่ง สู้ภัยโควิด-19 ในเดือนพฤษภาคม 2563 นั้นคณะผู้บริจาคได้จัดส่ง ตู้ Negative pressure และตู้ Positive pressure อย่างละ1ตู้ ให้กับโรงพยาบาลชุมแพ แล้วเสร็จในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดยมีแพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ

พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า โรงพยาบาลชุมแพ เป็น 1 ใน 22 ที่ได้รับโอกาสจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Thailand Insurace Leadership Program) รุ่น1-9 และผู้มีจิตศรัทธา มอบอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นให้กับ รพ.ชุมแพ โดยได้รับตู้ Negative pressure และตู้ Positive pressure อย่างละ 1ตู้ โรงพยาบาล ขอขอบคุณ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ. ที่ดำเนินการจัดส่งครุภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลในวันนี้ ทางโรงพยาบาลชุมแพจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งครุภัณฑ์ที่ได้รับนี้จะช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายโรค และสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากร และผู้ป่วย