ขอนแก่น(ดูคลิป)ผู้ว่าราชการจังหวัดนำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชนชาวขอนแก่น ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


          วันที่ 29 เม.ย. 62  ที่หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายนสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้นำต้นรวงผึ้งพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นทั้ง 76 จังหวัด ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ่ง นเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล อีกทั้งวันที่ 29 เมษายน ยังเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมรีโชติ และต้นไม้ยังเป็นสัญลักษณ์ แห่งควาสมบูรณ์ และแผ่กิ่งเนสาขาให้ความร่วมเย็น เฉกเช่นกับพระบารมีแผ่ไพศาล แห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปกปักษ์รักษาอาณาประชาราษฎร์ ให้ได้รับความผาสุขร่วมเย็น ได้นำมาปลูกไว้ชั่วคราวที่หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

           ขณะที่การก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระบรมพิธีราชาภิเษก โดยได้ก่อสร้างที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น การก่อสร้างขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้ว 40 เปอร์เซ็นต์ โดยกรมโยธาธิการได้เป็นฝ่ายออกแบบ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นี้แน่นอน ก่อนที่จะร่วมฉลองพระราชพิธีฯ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ.