เลย(ชมคลิป)ทหารพรานหญิงร่วมกับส่วนราชการออกแจกหน้ากากอนามัยกับนักท่องเที่ยวหาดนางคอย เพื่อป้องกัน covid-19

ทหารพรานหญิงร่วมกับส่วนราชการออกแจกหน้ากากอนามัยกับนักท่องเที่ยวหาดนางคอย เพื่อป้องกัน covid-19

ที่บริเวณหาดนางคอย ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22  พันเอกพิทักษ์พล ชูศรี ผบ.หน่วยจัด ร้อยเอก อรรถพล สีหานารินทร์ ผบ.ร้อย.ทพ 2105 ฉก.ทพ.22 และกำลังพล ทพ.หญิง 22 ร่วมกับส่วนราชการฯในพื้นที่ แจกแมส พร้อมให้คำแนะนำในการรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อโคโรน่าไวรัส COVID-19  ให้กับประชาชนที่มาท่องเที่ยวบริเวณหาดนางคอย ต.ปากตม อ.เชียงคาน

ทั้งนี้ได้มีการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการป้องกันไวรัสโคโรน่า การ์ดอย่าตก จะต้องมีการสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลา พร้อมกับเว้นระยะห่างเมื่ออยู่กันกลุ่ม และล้างมือด้วยน้ำสะอาด หรือเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมือ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี