ขอนแก่น(ชมคลิป)รพ.ศูนย์ขอนแก่นตั้งตู้ปันสุขเฟรชชี่ พูดภาษาอีสาน “ปันมากะวางไว้ ขาดอันได๋กะรับไปเด้อจ้า”เพื่อญาติผู้ป่วย

โรงพยาบาลขอนแก่น นำตู้ปันสุขที่ได้รับมอบจากภาคเอกชนมาติดตั้งภายในโรงพยาบาลฯ เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับญาติผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน โดยมีความพิเศษคือเป็นตู้ที่มีเสียงพูดเป็นภาษาอีสาน เชิญคนมารับและร่วมแบ่งปัน

    วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณด้านหน้าตึกศัลยกรรม อาคาร 5 โรงพยาบาลขอนแก่น พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ช่วยกันนำอาหารแห้ง น้ำดื่ม และของใช้ที่จำเป็นมาเติมใส่ใน “ตู้ใจดี น้องพี่แบ่งปัน” ซึ่งเป็นตู้ปันสุขที่โรงพยาบาลขอนแก่นได้รับมอบจากภาคเอกชน ก่อนจะนำมาติดตั้งไว้ที่หน้าอาคารดังกล่าว เพื่อเป็นจุดรับบริจาคและแบ่งปันอาหารให้กับญาติของผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลฯ

โดยความพิเศษของตู้นี้ คือ เป็นตู้ที่มีการติดตั้งระบบเสียงในการเชิญชวนคนให้มารับอาหารที่อยู่ในตู้ ซึ่งทำจากตู้แช่เย็นขนาดใหญ่ และหากใครที่มีก็ให้นำมาบริจาคใส่ตู้ โดยเสียงดังกล่าวจะพูดเป็นภาษาอีสานว่า “ปันมากะวางไว้ ขาดอั่นได๋กะรับไปเด้อจ้า” ซึ่งหมายความว่า หากใครอยากแบ่งปันก็ให้นำสิ่งของที่จะแบ่งปันมาใส่ไว้ในตู้ และหากใครต้องการอาหารหรือของใช้ที่จำเป็นก็ให้หยิบไปแต่พอประมาณ ซึ่งเสียงดังกล่าวจะทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า การนำตู้ปั่นสุขซึ่งทางโรงพยาบาลได้รับมอบมาจากภาคเอกชน ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากกลุ่ม KKU Smart City มาตั้งไว้ในโรงพยาบาล ก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือญาติพี่น้องของผู้ป่วยที่มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ให้ได้มีอาหารและของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เนื่องจากญาติผู้ป่วยหลายคนมีฐานะยากจน บางคนต้องมานอนเฝ้าญาติพี่น้องของตนเองหลายวันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อข้าวและของใช้ต่างๆ หรือบางคนต้องรีบเดินทางมาโรงพยาบาลแบบเร่งด่วน ทำให้เตรียมของใช้ที่จำเป็นไม่ทัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน รวมทั้งของใช้สำหรับสุภาพสตรี ก็สามารถมาหยิบเอาที่ตู้นี้ได้

โดยทางโรงพยาบาลจะมีการนำอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็น ซึ่งได้รับการบริจาคมาจากหน่วยต่างๆ รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธามาเติมทุกวัน วันละ 2 ครั้ง แม้ของที่อยู่ในตู้จะมีไม่มากแต่ก็เชื่อว่าสามารถช่วยเหลือประชาชนที่มาใช้บริการได้ ซึ่งหากประชาชนท่านใดที่ต้องการช่วยเหลือก็สามารถนำสิ่งของมาเติมใส่ตู้ได้เลย ส่วนผู้ที่มารับการแบ่งปันก็ขอให้หยิบเอาในจำนวนที่พอประมาณและเผื่อไว้ให้ผู้อื่นด้วย.