เลย(ชมคลิป)ฝูงลิงวอกกว่า 200 ตัวรอการดูแลจากผู้ใจบุญและทางราชการแก้ปัญหาขาดแคลนอาหาร


เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 22 พ.ค.2563 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ภูบักโงนเป็นครั้งที่ 3 พร้อมกับนายสว่าง อภัย (ลุงแว่นภูบ่อบิด) ผู้พิทักษ์ธรรมชาติภูบ่อบิด และสถานที่อื่นๆ พบกับ นายอนุชา อุ่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 9 บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 9 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย นายอนุชาฯ เปิดเผยว่า นับสิบปีแล้วที่มีลิงวอกไม่กี่ตัวอพยพมาจากภูเขา ตามป่า และจากวัดอื่น ออกมาหากินและอาศัยตามป่า เมื่อมาถึง”ภูบักโงน” ภูเขาหลายลูกของหมู่บ้านหนองหญ้าไซ ก็ปักหลักอาศัยจนมีการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติจากไม่กี่ตัวจนมีประชากรลิงกว่า 200 ตัว มีอยู่ 4-5 ฝูง ซึ่งที่ภูบักโง่น ล้อมรอบด้วยแปลงเกษตรของชาวบ้าน มีถ้ำอยู่กว่า 10 ถ้ำ มีสัตว์ที่อาศัยร่วมกับลิงคือ นก ค้างคาว และสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด
ผู้ใหญ่บ้านหนองหญ้าไซ กล่าวอีกว่า สำหรับด้านแหล่งอาหารนั้นในป่า ภูเขาและถ้ำนั้นไม่มีหรือมีจำนวนน้อย เนื่องจากปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะช่วง 2 แล้งหนัก ขาดอาหารและขาดแคลนน้ำ แหล่งน้ำ จึงอาศัยชาวบ้าน ชาวไร่ ชาวสวนที่มาทำการเกษตรหยิบยื่นให้เป็นบางครั้ง และอาหาร น้ำจากชาวบ้านที่มาทำบุญที่พักสงฆ์ที่อยู่ด้านล่างของภูบักโงน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ จึงทำให้ลิงหิวและร่างกายผอมโซ ลูกๆ ตัวเล็กจำนวนมาก ด้านการดูแลจากหน่วยงาน องค์กรนั้น ยังไม่มีเข้ามาสำรวจอะไร จึงมีความเป็นห่วงสุขภาพของลิงอีกทั้งด้านโรคสัตว์ก็ยังไม่มีใครมาตรวจอะไร ที่ชาวบ้านต้องการมากเนื่องจากจะพัฒนาภูบักโงนขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย อีกด้วย เรื่องนี้จะได้หารือกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อประสานสมาชิก อสม.ประจำหมู่บ้าน ประสานทางเทศบาลและทางราชการที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจโรคลิง หรือทำการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ด้านพระเหรียญชัย อุโสโก อายุ 57 ปี ประจำที่พักสงฆ์ ภูบักโงนเพียงรูปเดียว กล่าวว่า ได้มาแสวงบุญ ทำศีลภาวนา สมาธิแห่งนี้เพราะ เป็นธรรมชาติเงียบสงบดี ภูสวยงาม สูงโดดเด่น มีเพียงฝูงลิงที่มาเป็นเพื่อนส่วนใหญ่ยามเช้าและยามเย็น ส่วนน้ำ อาหารขาดแคลนมากคือช่วงหน้าร้อน ลิงก็ต้องการน้ำ ต้องการเล่นน้ำเช่นเดียวกับมนุษย์ แต่ไม่มีแหล่งน้ำ หนองน้ำหรือบ่อน้ำให้ ส่วนการที่จะมีชาวบ้านหรือ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านฯ มีนโยบายผลักดัน พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น ก็ขึ้นอยู่กับชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสม ไม่ขอออกความเห็น ขอเพียงเหมาะสมหลายด้าน และไม่เบียดเบือน ทำลายธรรมชาติและรบกวนการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าก็พอแล้ว
ลิง นับว่าเป็นสัตว์ป่าที่ควรแก่การอนุรักษ์ ดูแลคู่กับป่าไม่ให้สูญพันธุ์เพราะการอพยพหลบหนี ย้ายที่อยู่อาศัย ก็เนื่องจากมากมนุษย์บุกรุกและรบกวนรวมถึงการทำร้ายลิง ถึงอย่างไรก็ควรแก่การหา แหล่งอาหาร น้ำ และทำการรักษา ป้องกันโรค วัคซีน ทำหมันควบคุมประชากรลิงไม่ให้มากเกินจนทะลักเข้าตัวเมือง/หมู่บ้าน และสร้างปัญหาให้กับสังคม ชุมชนและพืชผลทางการเกษตรดั่งเช่นพื้นที่อื่นๆในประเทศประสบอยู่ขณะนี้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ น่าจะออกมาช่วยเหลือดูแลโดยด่วน มิใช่ให้ชาวบ้านแก้ไขปัญหากันเอง


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย