เลย(ชมคลิป)อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลลงพื้นที่จังหวัดเลยตรวจการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบาดาล


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 พ.ค. 63 ที่ท่าอากาศยานเลย นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 นครราชสีมา และคณะ ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดินทางด้วย เฮลิคอปเตอร์ หลังจากเข้าห้องรับรอง คณะนายทหารได้เดินทางโดย ฮ.แยกย้าย ไปปฏิบัติภารกิจ ที่ ภูพระใหญ่ภูคกงิ้ว ตั้งอยู่ที่ภูคกงิ้ว บ้านท่าดีหมี ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย ที่ตั้ง สกายวอร์ค สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพื่อปรับภูมิทัศน์ ภูพระใหญ่ เตรียมพร้อมสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเปิดให้เข้าเที่ยวชม ในช่วงเดือนตุลาคม 63 นี้ ต้อนรับฤดูท่องเที่ยวของจังหวัด ที่จะเปิดพร้อมอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ภูเรือ และภูสวนทรายนาแห้ว หลังวิกฤตโควิด-19
ส่วนคณะของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดินทางไปยังบ้านสะอาด หมู่ 6 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย เพื่อตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้ำบาดาล ตามโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ สร้างบนพื้นที่ของ นายกาวอง วันทองสุข อดีตผู้ใหญ่บ้าน อายุ 63 ปี บริจาคที่ดินให้เป็นทรัพย์สินของชุมชน โดยใช้งบประมาณ 13 ล้านบาท แล้วเสร็จภายใน 45 วัน มีนายจรูญ พานิช นายก อบต.น้ำสวยให้การต้อนรับ
นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการ “โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร” ในปี 2553 โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อศึกษารูปแบบการใช้น้ำบาดาล เพื่อการเกษตรให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเพื่อให้เกิดต้นแบบของการมีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งจากความสำเร็จดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้นำมาต่อยอด “โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร” ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวอีกด้วยว่า ทั้งนี้ที่บ้านสะอาด ต.น้ำสวย ได้สถานีสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 4 ถัง 3 บ่อ บรรจุน้ำได้ถังละ 100,000 คิว รวม 400,000 คิว สูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์) ประหยัดค่าไฟฟ้า ทั่วประเทศมีเพียง 6 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 990 ไร่ สามารถทำการเกษตรให้แก่ราษฎร 900 ครอบครัว โดยให้ชาวบ้านในพื้นที่บริหารจัดการกันเอง กำหนดเก็บค่าใช้น้ำโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเป็นทุนสำรองในการบำรุงรักษา ทางกรมฯเป็นเพียงที่ปรึกษาและจะเวียนมาดูแล หรือซ่อมแซมเท่านั้น ส่วนในปีงบประมาณปีนี้ทางกรัมฯอนุมัติให้ขุดบ่อบาดาลในจังหวัดเลย รวม 30 บ่อ ซึ่งถือว่ามาก ด้านพื้นที่ หมู่บ้านใด ต้องการบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในช่วงฝนทิ้งช่วง หรือเกิดภัยแล้งในพื้นที่ สามารถทำหนังสือ หรือติดต่อ สอบถามไปที่ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง 2562/2563 โทร..02 666 7000 หรือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเลย หรือ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) ควรจะทำโครงการรวมกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่ เนื่องจากการก่อสร้างจะสร้างได้ถูกกว่าบ่อขนาดเล็ก
จากนั้นคณะ เดินทางไปยัง เทศบาลตำบลนาโป่ง ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ่อบาดาลขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อการเกษตรขนาดย่อม

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย