นครพนม(ชมคลิป)อำเภอศรีสงครามมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

นครพนม อำเภอศรีสงครามมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
วันที่ 22 พ.ค. 63 ที่หอประชุมอำเภอศรีสงคราม จ.นครพนม นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วยกาชาดอำเภอศรีสงคราม มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ 9 ตำบล 109 หมู่บ้าน ของอำเภอศรีสงคราม ทั้งหมด 184 ถุง กระจายไปทั่วทุกหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงวิกฤติโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) ซึ่งทางอำเภอศรีสงคราม ได้ให้ตัวแทนที่เป็นผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวแทนในการนำไปมอบให้พี่น้อง ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอำเภอศรีสงคราม ถึงมาตรการการเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ยังเป็นการออกไปรับฟังข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจาการขาดรายได้ เพื่อจะได้นำไปหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนดังกล่าวต่อไป
นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอศรีสงคราม ถุงยังชีพทั้ง 184 ถุง ฝากให้ทางผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำไปส่งมอบต่อให้กับพี่น้องประชาชน ทั้ง 109 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบ เดือดร้อนจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่โดยตรง ฝากเน้นย้ำในเรื่องข้อปฏิบัติมาตรการ 5 ข้อ ได้แก่ หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคลรักาวินัยในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคด้วยความไม่ประมาทเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน หมู่บ้าน ต่อไป
สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19″ รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย (41 วันต่อเนื่อง ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 0 ราย สะสม 123 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 15 ราย โดยรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1 ราย ข้อมูลผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 1 ราย ยอดสะสม 78 ราย คงเหลือติดตาม 3 ราย วันสิ้นสุดการติดตามวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ส่วนการติดตามผู้เดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยง (Home Quarantine) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 15/2563 จำนวนผู้เดินทางตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ยอดสะสม 4,961 ราย คงเหลือติดตาม 1,621 ราย สำหรับรายงานการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต ทั้งหมดจำนวน 307 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ว จำนวน 289 ราย ทั้งหมดไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คงเหลือที่ต้องเก็บตัวอย่างอีก จำนวน 18 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ