ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันก่อน ที่วัดป่าภูกระแต ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภูนายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีไทย โดยมีนางปาลิดา คำพิบูลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายเกียรติคุณ ศลีอุดม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ครูอัตราจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าอบรมปฏิบัติธรรม

นายมานพ เชื้อบัณฑิต รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีไทย ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้อง และเพื่อให้บุคลากรได้รับการฝึกปฏิบัติธรรมสมาธิและจิตใจในการนำพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

Related posts