ขอนแก่น-สภ.พล มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อค้าและข้าราชการตำรวจที่สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างห้องน้ำงานสืบสวน

สภ.พล มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อค้าและข้าราชการตำรวจที่สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างห้องน้ำงานสืบสวนให้เป็นสาธารณะประโยชน์ประจำสถานีตำรวจภูธรพล.

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 20 พ.ค. ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรพล จ.ขอนแก่น ได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างห้องน้ำงานสืบสวนให้กับ สถานีตำรวจภูธรพล โดยมี พ.ต.อ.ถนอมสิทธิ์ วงษ์วิจารณ์ ผกก.สภ.พล จ.ขอนแก่น เป็นประธานมอบ ทั้งนี้ พ.ต.ท.สมมาตย์ มั่งไธสง รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.อนุชิต เหลาแหลม สว.สส. เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน เข้าร่วมพิธีด้วย

ประกอบไปด้วย นายพีรพัฒน์ เตียวศิริมงคล ร้านนิภาภรณ์วัสดุ ร้าน เอส.เค.พี. สโตร์ ร้านสมโชคประมวลกิจ ร้านสินไพบูลย์ และ บริษัท ทรัพย์ศิริ 2019 จำกัด นอกจากนี้ยังมี ร.ต.ท.นนทะวัชร โคตะเป ร.ต.ท.อำพร หิรัญภิงคา ร.ต.อ.ชาญชัย ทองสิทธิ์ ร่วมบริจาคสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้างห้องน้ำงานสืบสวนในครั้งนี้ด้วย พร้อมได้เปิดให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้เป็นสาธารณะประโยชน์ประจำสถานีตำรวจภูธรพล.


ศิริชัย วนาทรัพย์ดำรง จ.ขอนแก่น.